submenu
content

Spotkanie Roberta Kwiatkowskiego z psychologami

30-01-2006
Podsekretarz Stanu w MPiPS Robert Kwiatkowski spotkał się 25 stycznia 2006 r. z przedstawicielami organizacji zrzeszających psychologów. Spotkanie poświęcone było m. in. omówieniu głównych problemów związanych z wdrożeniem przepisów ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U.  z 2001 r., Nr 73, poz. 763 ze zm.).
Na spotkaniu tym przedstawiono również robocze projekty aktów wykonawczych do ww. ustawy, które zostaną poddane konsultacjom społecznym.
Ustalono również, że strona rządowa umieści zarówno na stronie internetowej MPIPS, jak i w dzienniku ogólnopolskim ogłoszenie, aby zainteresowane organizacje spełniające kryteria z art. 62 ust. 1 ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów mogły zgłosić chęć swojego udziału w procesie tworzenia Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów.
 
Robocze projekty aktów prawnych (do pobrania w formacie .doc):
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: