submenu
content

Komunikat Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych z plenarnego posiedzenia w dniu 30 stycznia 2006 r.

30-01-2006
W gmachu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3 w Warszawie odbyło się dziś trzydzieste czwarte posiedzenie Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, podczas którego przedstawiono informację przewodniczących zespołów problemowych ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz ds. ubezpieczeń społecznych o wynikach dyskusji w sprawie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
                       
Rozpoczynając posiedzenie przewodniczący Komisji Krzysztof Michałkiewicz wręczył akty  powołań na nowych członków Komisji Trójstronnej a mianowicie: Robert Kwiatkowski – Podsekretarz Stanu w MPiPS, Anna Gręziak – Podsekretarz Stanu w MZ, Stanisław Sławiński – Podsekretarz Stanu w MSP, Michał Drozdek – Szef Gabinetu Politycznego w MG, Jacek Męcina – PKPP Lewiatan .
 
Następnie Stefan Kubowicz przewodniczący zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych przedstawił w imieniu swoim i Jana Klimka przewodniczącego zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych, sprawozdanie z prac zespołów nad zwiększeniem wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS.
 
Podczas wspólnego posiedzenia w dniu 30 stycznia 2006 r. odbyła się dyskusja na temat zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118 z późn. zm.). W przyjętym stanowisku uznano, że nie ma możliwości rozpoczęcia negocjacji w sprawie zwiększenia wskaźnika waloryzacji. Strona rządowa podtrzymała swoje stanowisko w sprawie propozycji zwiększenia waloryzacji emerytur i rent w 2006 r. o 0,0 %. Propozycja ta została przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 30 listopada 2005 r. Ponadto, Sejm już uchwalił ustawę budżetową na rok 2006, w której ww. propozycja wskaźnika znalazła swoje odzwierciedlenie. Przedstawiciele strony rządowej poinformowali partnerów społecznych, iż zaplanowana na marzec br. waloryzacja emerytur i rent odbędzie się bez zakłóceń.
 
W związku z powyższym Komisja Trójstronna nie osiągnęła porozumienia w sprawie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2006 r.
 
Przewodniczący Komisji Krzysztof Michałkiewicz poinformował, że należy powrócić do negocjacji w sprawie wskaźnika emerytur i rent w aspekcie zmian systemowych.
 

Trójstronna Komisja przyjęła Uchwałę w sprawie ograniczania środków w budżecie państwa na funkcjonowanie tej Komisji w której zwróciła się z apelem do Sejmu, Senatu i Rządu o zagwarantowanie środków finansowych, które umożliwią sprawne funkcjonowanie dialogu społecznego. Ponadto strona rządowa zobowiązała się do zgłoszenia w terminie 7 dni wniosku o zwiększenie środków z rezerwy budżetowej do wysokości 4,5 mln na funkcjonowanie Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: