submenu
content

Spotkanie Wiceprzewodniczących Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych z Prezesem Rady Ministrów

09-01-2008
Prezes Rady Ministrów, Donald Tusk spotkał się 20 grudnia 2007 r. z członkami Prezydium Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. W spotkaniu udział wzięli również Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki – Waldemar Pawlak oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej – Jolanta Fedak.
 
Spotkanie poświęcone było wznowieniu dialogu społecznego na forum Komisji Trójstronnej.
 
Premier Donald Tusk poinformował zebranych, że 18 grudnia 2007 r. powołał Wicepremiera Waldemara Pawlaka na stanowisko Przewodniczącego Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Powierzenie przewodnictwa Komisji Trójstronnej wicepremierowi rządu jest spełnieniem oczekiwań zarówno pracodawców, jak i związków zawodowych. Zakres prac Komisji ma bowiem charakter horyzontalny i wykracza poza obszar oddziaływania poszczególnych resortów. Pierwszą decyzją, jaką podejmie przewodniczący Komisji, będzie powołanie w jej skład ministrów: pracy, finansów i skarbu państwa.
 
Podczas spotkania ustalono także, że najbliższe posiedzenie Prezydium Komisji Trójstronnej odbędzie się w styczniu, a plenarne posiedzenie Komisji w lutym 2008 r.
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: