submenu
content

Ruszyła baza publikacji sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego

22-12-2005
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że od 20 grudnia br. na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl uruchomiona została baza sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego, na której organizacje pożytku publicznego mogą publikować swoje sprawozdania finansowe. Administrator bazy, którym jest Departament Pożytku Publicznego w MPiPS dołożył starań, aby proces publikacji sprawozdań finansowych był łatwy i szybki. Procedura umieszczania sprawozdań nie powinna trwać dłużej niż 30 min. baza sprawozdań opp wyposażona jest w system odnośników-pomocy, które szczegółowo objaśniają wszystkie fazy publikacji sprawozdania, od zgłoszenia organizacji w bazie do ostatecznego umieszczenia sprawozdania na stronie, jednak przed przystąpieniem do publikacji można się będzie zapoznać z ogólną instrukcją umieszczania sprawozdań w bazie. Organizacji, będą mogły zapoznać  z podręcznikiem omawiającym zasady przygotowania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego nie prowadzących działalności gospodarczej.
 
Swoje uwagi i opinie do na temat bazy organizacje mogą zgłaszać do Departamentu Pożytku Publicznego (Wydział Współpracy i Dialogu) pod numerem 661 04 38 lub poprzez e-mail: opp@pozytek.gov.pl
 
Organizacje pożytku publicznego mają również możliwość umieszczania w bazie swoich sprawozdań merytorycznych. Zamieszczenie plików sprawozdań w bazie jest całkowicie nieodpłatne.
 
Zainteresowane organizacje będą mogły również poinformować poprzez bazę sprawozdań o planowanych działaniach finansowanych ze środków uzyskanych ze zbiórki 1% na rzecz opp oraz o realizowanych zadaniach ze sfery pożytku publicznego.
 
Baza sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego spełnia również funkcje wyszukiwarki, dzięki której zainteresowani internauci mogą odnaleźć organizację pożytku publicznego, której chcą przekazać 1% swojego podatku. Wyszukiwarka serwisu www.pozytek.gov.pl oferuje internautom wiele kryteriów wyszukiwania konkretnej organizacji m.in. poprzez niepełną nazwę organizacji, zadania sfery pożytku publicznego, województwo lub gminę. Baza opp oparta jest na stale aktualizowanych danych, uzyskiwanych cotygodniowo z Krajowego Rejestru Sądowego.
 

Przypomnijmy, że w wyniku przyjętej przez Rządowe Centrum Legislacji w dniu 6 lipca b.r. interpretacji art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pożytku publicznego nieprowadzące działalności gospodarczej, nie muszą publikować swoich sprawozdań finansowych w Monitorze Polskim B, co wiązałoby się z poniesieniem przez organizacje dużych kosztów publikacyjnych. Równocześnie przyjęta interpretacja stwierdza, że publikacja sprawozdań finansowych opp na stronie serwisu www.pozytek.gov.pl wyczerpuje obowiązek z art. 23 ust. 2 ustawy.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: