submenu
content

Seminarium „Europejski Fundusz Społeczny szansą dla szkół wyższych”

12-01-2006

Ogólnopolskie spotkanie informacyjne dla pracowników uczelni publicznych i niepublicznych pn. „Europejski Fundusz Społeczny szansą dla szkół wyższych”odbędzie się 18 stycznia br. w Warszawie. Wezmą w nim udział wiceminister pracy i polityki społecznej Kazimierz Kuberski oraz wiceminister edukacji i nauki Stefan Jurga.

 

Celem spotkania jest prezentacja możliwości pozyskania przez uczelnie środków EFS w ramach działań 1.1, 1.5, 1.4, 1.6, 2.1 i 2.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, m.in. w zakresie:
 
  • opracowania programów nauczania do kształcenia na odległość na wybranych kierunkach i specjalnościach studiów wyższych,
  • organizacji kursów i studiów podyplomowych dla pracowników publicznych służb zatrudnienia,
  • szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej,
  • rozwoju akademickich biur karier,
  • badań i ekspertyz w obszarze rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych,
  • szkolenia dla otoczenia pracującego z osobami niepełnosprawnymi podnoszące umiejętności w zakresie świadczenia usług osobom niepełnosprawnym,
  • rozwój usług wspierających dostęp osób niepełnosprawnych do szkoleń
  • rozwijanie form i programów szkolenia osób niepełnosprawnych „on line”.
 
Podczas seminarium swoją ofertę dla sektora uczelni wyższych przedstawią bezpośrednio Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
Seminarium odbędzie się w godz. 10.30 – 15.45 w Warszawie w budynku Elektrimu, ul. Chałubińskiego 8. Szczegółowe informacje dla uczelni i program spotkania zostały opublikowane na stronie: www.dwfefs.gov.pl.
 
Organizatorem seminarium są Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania EFS, Ministerstwo Edukacji i Nauki - Biuro Wdrażania EFS i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Udział w spotkaniu jest nieodpłatny.
 
Przed rozpoczęciem seminarium o godz. 10.00 odbędzie się konferencja prasowa z udziałem wiceministra pracy i polityki społecznej Kazimierza Kuberskiego oraz wiceministra edukacji i nauki Stefana Jurgi. Akredytacje dziennikarzy przyjmuje Wydział Komunikacji Społecznej MPiPS, tel. 022 693 56 04.
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: