submenu
content

Komunikat o waloryzacji emerytur i rent

16-01-2006
Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r.o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emerytury i  renty podlegają okresowej waloryzacji.
 
Waloryzacja ma miejsce wówczas gdy wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych w  okresie od roku kalendarzowego, w  którym była ostatnio przeprowadzona waloryzacja wynosi co najmniej 105,0%.
 
Ostatnio waloryzacja została przeprowadzona 1 marca 2004 r. Wskaźnik cen towarów i usług w 2004 r. wyniósł tylko 103,5%, w związku z czym w ubiegłym roku waloryzacja nie została przeprowadzona.
 
Natomiast w roku 2005 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł ogółem 102,1%. Ogłosił  to Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 16.01. 2006 r.
 
Tak więc w okresie od roku 2004, kiedy była przeprowadzona ostatnio  waloryzacja, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi ogółem 105,7%.

Oznacza to, że zostały spełnione warunki do przeprowadzenia od 1 marca 2006r. waloryzacji wszystkich emerytur i rent przyznanych do końca lutego 2006r.
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: