submenu
content

Ruszyła kampania społeczna "Dzieciństwo pod ochroną"

07-02-2006
W Polsce jest wiele instytucji, które zajmują się ofiarami przemocy w rodzinie. Różnie sobie radzą, ale słabo ze sobą współpracują - powiedziała Joanna Kluzik-Rostkowska, wiceminister pracy i polityki społecznej oraz inicjatorka akcji (na zdjęciu poniżej), podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Ministerstwie Zdrowia.  Skoordynowanie takiej współpracy jest  jednym z pierwszych działań, które wiceminister zamierza podjąć.
 
W konferencji udział wzięli także  Krzysztof Michałkiewicz, minister pracy i polityki społecznej (na zdjęciu z prawej), Zbigniew Religa, minister zdrowia (na zdjęciu w środku) oraz lekarze - praktycy opiekujący się  dziećmi.
 
Program „Dzieciństwo pod ochroną” został przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, we współpracy z Ministerstwami: Zdrowia, Edukacji, Sprawiedliwości oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 
Kampania społeczna potrwa rok i obejmie cały kraj. Wykorzystując zaangażowanie mediów, kampania przybliży opinii publicznej liczne aspekty zjawiska przemocy stosowanej w rodzinach wobec dzieci. A także m.in. doprowadzi do powstania jednolitego systemu reagowania na przemoc wobec dzieci, w obrębie którego będą skutecznie współdziałać szkoła, policja, służba zdrowia i organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką przemocy domowej.
 
Ponieważ kampania jest elementem większego projektu, zmierzającego do wypracowania spójnego systemu opieki i ochrony dzieci krzywdzonych w rodzinie, jej efekty zostaną wykorzystane przy pracach nad udrożnieniem kanałów komunikacyjnych pomiędzy poszczególnymi instytucjami i grupami społecznymi, zajmującymi się ochroną  dzieci.
 
W czasie trakcie trwania kampanii przewidywane są pikniki, festyny i konferencje, których celem będzie rozpropagowanie idei "Dzieciństwo pod ochroną", a także dotarcie z ideą akcji do możliwie szerokiej grupy odbiorców, także na szczeblach lokalnych.
 
Więcej informacji można znaleźć na stronie
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: