submenu
content

Za życiem: kolejne konsultacje w regionach

29-08-2017
Ruszają kolejne konferencje regionalne organizowane w ramach konsultacji społecznych programu Za Życiem. Najbliższa odbędzie się już 5 września w Kielcach. 
 
„Konsultacje+” to cykl szesnastu regionalnych i dwóch ogólnopolskich konferencji połączonych z warsztatami, podczas których odbędzie się społeczne opiniowanie zmiany ustaw w związku z wejściem w życie programu „Za życiem”. To także 32 spotkania ze środowiskami osób niepełnosprawnych. Konsultacje skierowane są zarówno do przedstawicieli organizacji zajmujących się kwestiami wychowawczymi, socjalnymi, niepełnosprawnością, jak też do wszystkich zainteresowanych.
 
23 czerwca w Szczecinie odbyła się pierwsza z cyklu regionalnych konferencji, które obejmą wszystkie województwa i zakończą się 4 października w Opolu.
 
Harmonogram kolejnych konferencji regionalnych:
  • 05.09.2017         Kielce  
  • 18.09.2017         Gdańsk                              
  • 19.09.2017         Bydgoszcz                                                        
  • 20.09.2017         Siedlce                                                
  • 26.09.2017         Wrocław                                                            
  • 02.10.2017         Łódź                                                    
  • 03.10.2017         Poznań                                              
  • 04.10.2017         Opole
Aby wziąć udział w konferencji i konsultacjach wystarczy zarejestrować się na stronie: www.zazyciem.mrpips.gov.pl
 
Program „Za życiem” ruszył w styczniu br. Jego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, począwszy od zapewnienia dostępu do wszechstronnej opieki nad kobietą w okresie ciąży, w tym powikłanej, porodu i połogu oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 
W 2017 r. na realizację programu zaplanowano 511 mln zł. W latach 2017-2021 na program zostanie przeznaczonych łącznie 3,7 mld zł.
 
 
Projekt „Konsultacje +”, realizowany jest w okresie od 1 marca 2017 r., do 31 marca 2018 r., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Caritas Polska. 
Za życiem: kolejne konsultacje w regionach Za życiem: kolejne konsultacje w...
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: