submenu
content

Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją

17-10-2017

Minister Elżbieta Rafalska podpisała 17 października w Kancelarii Prezydenta RP umowę dwustronną w sprawie zabezpieczenia społecznego z Turcją.

 

Zawarcie polsko-tureckiej Umowy o zabezpieczeniu społecznym wpisuje się w politykę UE w zakresie zewnętrznego wymiaru koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Zakresem przedmiotowym Umowy zostały objęte: zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia rodzinne (z wyłączeniem jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka), świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa, świadczenia z tytułu starości (emerytury), świadczenia z tytułu niezdolności do pracy (renty), świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy, renty, odszkodowania), oraz świadczenia z tytułu śmierci (renty rodzinne, zasiłki pogrzebowe). Umowa będzie miała również zastosowanie do ustawodawstwa dotyczącego obowiązkowego ubezpieczenia.

 

Kliknij, żeby zobaczyć zdjęcia z wydarzenia. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: