submenu
content

Aktywność, zdrowie i jakość życia pokolenia 50+

19-10-2017

19 października odbyła się konferencja pt. „Pokolenie 50+ w Polsce na tle Europy: aktywność, zdrowie i jakość życia. Wyniki na podstawie badanie SHARE”.

 

Spotkanie zostało zorganizowane przez Fundację Centrum Analiz Ekonomicznych CenEA i  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W trakcie konferencji zostały zaprezentowane wyniki i wnioski stanowiące część analiz zaprezentowanych w publikacji.

Wśród Polaków w wieku 50+ szczególnie ceniona była stabilność zatrudnienia. Analizy przedstawione w publikacji wskazują jednocześnie, że warunki pracy osób w wieku 50+ mają szersze konsekwencje i odbijają się zarówno na decyzjach o opóźnieniu odejścia na emeryturę, jak i na utrzymaniu aktywności zawodowej po uzyskaniu uprawnień do świadczeń emerytalnych.

 

 

 

Wyniki badań pokazały, że osoby aktywne zawodowo wyżej oceniały jakość swojego życia niż niepracujący. Ważny wpływ wśród osób pracujących miało miejsce pracy. Jednak nadal 56% mężczyzn w wieku 60+ i 47% Polek w przedziale wiekowym 50- 59 lat chciałoby przejść na emeryturę „tak szybko jak to tylko możliwe”, a ponad 60% aktywnych zawodowo w wieku 50+ w naszym kraju obawia się, że stan zdrowia może ograniczyć ich zdolność do pracy przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

 

Z jednej strony aktywność zawodowa oraz umysłowa jest wyrazem sprawności umysłowej oraz dobrego stanu zdrowia, a z drugiej strony może przyczyniać się do lepszego samopoczucia.

 

Z analiz wynika, że jakość zatrudnienia w przypadku osób w wieku 50+ odgrywa istotną rolę dla pozytywnej oceny jakości życia i ma duże znaczenie dla kontynuacji zatrudnienia zarówno przed, jak i po osiągnięciu wieku emerytalnego. Z analiz wynika, że jakość zatrudnienia w przypadku osób w wieku 50+ odgrywa istotną rolę dla pozytywnej oceny jakości życia i ma duże znaczenie dla kontynuacji zatrudnienia zarówno przed, jak i po osiągnięciu wieku emerytalnego.

 

Analizy opracowane zostały na podstawie danych zebranych w ramach międzynarodowego Badania Zdrowia, Starzenia się Populacji i Procesów Emerytalnych „SHARE: 50+ w Europie”. Dotychczas przeprowadzonych zostało sześć rund badania SHARE wśród około 120 tys. uczestników w wieku 50 lat i więcej w 20 krajach Europy i Izraelu.

 

Zdjęcia z wydarzenia. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: