submenu
content

Posiedzenie EPSCO

19-10-2017
Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej  oraz Stanisław Szwed, sekretarz stanu w MRPiPS wezmą udział w posiedzeniu Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich (EPSCO), które odbędzie się 23 października  w Luksemburgu.
 
Podczas posiedzenia zaplanowano przyjęcie przez Radę tekstu proklamacji międzyinstytucjonalnej w sprawie ustanowienia Europejskiego Filaru Praw Socjalnych.
 
Ponadto prezydencja podejmie próbę przyjęcia podejścia ogólnego w odniesieniu do projektu dyrektywy zmieniającej dyrektywę dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, jak również przyjęcia częściowego podejścia ogólnego w odniesieniu do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: