submenu
content

Kolejne działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami

29-05-2018

II etap programu „Za życiem”, system wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin oraz kolejne działania podejmowane przez Ministerstwo Rodziny to główne tematy poruszone podczas spotkania dla prasy w MRPiPS. W briefingu udział wzięli minister Elżbieta Rafalska, wiceminister Krzysztof Michałkiewicz oraz wiceminister Bartosz Marczuk.

 

Podczas briefingu zostały omówione najważniejsze zmiany, które mają na celu polepszenia sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce m.in: reforma systemu orzekania o niepełnosprawności i  wprowadzenie orzekania o niesamodzielności, wzrost świadczeń, opieka dla opiekuna i zwiększenie dostępności turnusów rehabilitacyjnych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

Minister Elżbieta Rafalska wyjaśniła, że zatrudnienie wspomagane będzie dotyczyło osób z niepełnosprawnościami mających największe trudności na rynku pracy:

"W drugiej połowie czerwca odbędziemy spotkanie z pracodawcami osób niepełnosprawnych. Przedstawimy im projekt ustawy o zatrudnieniu wspomaganym. Propozycja ws. zatrudniania wspomaganego będzie dotyczyła wspierania osób niepełnosprawnych, które mają największe trudności w odnalezieniu się na otwartym rynku pracy. Tu kluczową rolę przy zatrudnieniu będzie pełnił trener pracy, który będzie wraz z doradcą zawodowym, psychologiem, wspierał osobę niepełnosprawną w zdobyciu zatrudnienia" – powiedziała minister Rafalska.

 

Wiceminister Krzysztof Michałkiewicz zapewnił, że wszystkie zmiany odbywają się w konsultacji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.

 

Minister Rafalska zwróciła uwagę, że w tym roku zostaną podniesione progi dochodowe w świadczeniach z pomocy społecznej.

 

"Proponujemy wzrost o 67 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz dla osoby w rodzinie 14 zł. Oznacza to, że równocześnie zostanie podwyższone świadczenie, bo podnosi się je o taką kwotę, która wynika ze wzrostu kryterium dochodowego" – mówiła minister Rafalska.

 

Minister podkreśliła, że w nowym okresie zasiłkowym wzrośnie zasiłek opiekuńczy dla opiekunów osób niepełnosprawnych. "Do tej pory to świadczenie wynosiło 520 zł, w nowym okresie zasiłkowym będzie to wzrost o 100 zł" - mówiła.

 

Wiceminister  Bartosz Marczuk powiedział, że około miliona osób z  niepełnosprawnościami otrzyma miliard złotych w formie świadczeń ze względu na podwyżki, m.in. zasiłku pielęgnacyjnego.

 

Zdjęcia z briefingu. 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: