submenu
content

Stanowisko MPiPS w sprawie całkowitego zakazu bicia dzieci

05-01-2009
Niektórzy z nas twierdzą, że klaps dziecku nie zaszkodzi. Ale, czy aby na pewno?
Z badań przeprowadzonych w ubiegłym roku przez MPiPS wynika między innymi, że:
  • 64% Polaków zna w swoim otoczeniu rodziny, w których dochodzi do różnych form przemocy;
  • co trzeci Polak doświadczył przemocy w rodzinie;
  • 14% respondentów żyje w gospodarstwie, w którym ofiarą przemocy było dziecko;
  • tylko 20% badanych, dotkniętych problemem przemocy fizycznej, korzysta z pomocy  odpowiednich instytucji.
Sytuacja jest więc poważna. Rząd zdecydował się na wprowadzenie nowych przepisów, które całkowicie będą zakazywać bicia dzieci. Taki prawny zakaz stosowania kar fizycznych wobec dzieci wprowadziło już dziesięć europejskich krajów: Austria, Chorwacja, Cypr, Dania, Finlandia, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Szwecja i Włochy
 
Obecnie w Polsce obowiązują dwa akty prawne, które mają za zadanie przeciwdziałać przemocy w rodzinie. Jest to Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który został uchwalony pod koniec 2006 roku oraz Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie obowiązująca od 2005 r.
 
W ubiegłym roku podjęto interwencje (tzw. interwencja kryzysowa) w obronie 25 000 dzieci. Z usług całodobowych placówek – ośrodków wsparcia, ośrodków interwencji kryzysowej, specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie skorzystało 3 800 dzieci. Były to w większości dzieci, które po przeżytej awanturze musiały na jakiś czas  opuścić dom.
           
Środki finansowe przeznaczane z budżetu państwa na realizację Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z roku na rok wzrastają. W 2006 wyniosły one 8 000 000 zł., w 2007 - 12 000 000 zł, w 2008 - ponad 16 000 000 zł.
 
Życie pokazało, że są to działania niedostateczne.  MPiPS zdecydowało się na zmianę prawa i swoje stanowisko podtrzymuje.
 
Minister Jolanta Fedak jest zdecydowaną przeciwniczką stosowania wszelkich form przemocy wobec dzieci, w tym klapsów. Klaps nie pełni żadnej roli wychowawczej. Pokazuje tylko bezradność rodzica. Musimy uczyć się rozwiązywać nasze problemy bez stosowania przemocy.
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: