submenu
content

Spotkania w regionach

16-02-2017
Od 16 lutego Minister Elżbieta Rafalska oraz wiceministrowie będą spotykać się we wszystkich województwach z przedstawicielami gmin, ośrodków pomocy społecznej, aby porozmawiać o przeglądzie funkcjonowania rządowego programu „Rodzina 500 plus”, pomocy społecznej oraz polityce senioralnej. Spotkania odbędą się w urzędach wojewódzkich.
 
Wszyscy wiceministrowie, całe kierownictwo resortu, ja również, od dziś rozpoczynamy konsultacje w regionach. Będziemy rozmawiać z  samorządów i organizacji pozarządowych, ekspertami w regionie i innymi zainteresowanymi stronami. Odwiedzimy każde województwo – powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
 
Spotkania zostaną poświęcone m.in. przeglądowi funkcjonowania rządowego programu „Rodzina 500 plus” i wnioskom z niego płynącym.
 
Kolejnym tematem będzie pomoc społeczna, szczególnie w zakresie rozwoju dobrej jakości usług społecznych oraz działający od tego roku program „Za życiem“.
 
Rozmowy będą się także toczyć wokół polityki senioralnej i realizowanego w tym obszarze programu MRPiPS Senior+“ oraz kampanii „Bezpieczny i Aktywny Senior“.
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: