submenu
content

Informacja dotycząca otwartego konkursu ofert na finansowe wsparcie programów z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

05-10-2005

Ministerstwo Polityki Społecznej - Departament Pomocy i Integracji Społecznej uprzejmie informuje, że 30 września 2005 r. Minister Polityki Społecznej podjął decyzję dotyczącą rozstrzygnięcia otwartego konkursu na finansowe wsparcie programów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Rozstrzygnięcie to zostało dokonane w oparciu o rekomendacje zespołu osób, które przeanalizowały i oceniły nadesłane do Ministerstwa Polityki Społecznej wnioski o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć związanych z organizacją i funkcjonowaniem w ramach pomocy społecznej sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W załączniku do niniejszej informacji podano: nazwę podmiotu zgłaszającego wniosek, nazwę programu i kwotę dotacji celowej, którą Minister zamierza wesprzeć realizację wybranych programów związanych z organizacją i funkcjonowaniem sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W najbliższych dniach zainteresowane podmioty otrzymają pocztą umowy/porozumienia z uprzejmą prośbą o sprawdzenie ich treści, a szczególnie numeru rachunku bankowego, na który będą przekazane środki finansowe, z prośbą o wpisanie daty zawarcia umowy/porozumienia oraz dokładnych danych osób reprezentujących zleceniobiorcę i zarazem upoważnionych do podpisania umowy, oraz o podpisanie umowy na dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz umowy/porozumienia zainteresowane podmioty powinny w możliwie jak najkrótszym czasie przesłać do Ministerstwa Polityki Społecznej – Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej na adres:

Departament Pomocy i Integracji Społecznej
Ministerstwo Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa.

Pozwoli to na szybkie przekazanie środków finansowych na wsparcie realizacji programu. Ponadto uprasza się o sprawdzenie czy podpisy i pieczęcie złożone na ostatniej stronie umowy/porozumienia są zgodne z danymi osób wpisanymi na pierwszej stronie umowy/porozumienia.

(pobierz plik)

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: