submenu
content

Więcej pieniędzy na dożywianie

21-11-2005
Rząd Kazimierza Marcinkiewicza, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zdecydował o zwiększeniu zaangażowania państwa w działania na rzecz walki z niedożywieniem. Niedożywienie uznał za niedopuszczalne z moralnego i społecznego punktu widzenia. Dlatego powstała ustawa o pomocy państwa w zakresie dożywiania dzieci i innych osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
W 2006 roku rząd przeznaczy 500 mln zł na dożywianie. Oznacza to, że nakłady na ten cel wzrosną prawie o połowę, a dokładnie o około 250 mln zł w stosunku do tegorocznych wydatków. W 2004 roku na tego typu pomoc przeznaczono zaledwie 60 mln zł.
Przeznaczenie kwoty 500 mln zł na cele pomocy społecznej pozwoli rozszerzyć wsparcie na dzieci, które do tej pory nie były objęte pomocą, a którym ona przysługiwała (z uwagi na dochód w rodzinie wynoszący poniżej 474 zł na osobę). Do tej pory brakowało na to pieniędzy w budżecie państwa.
W przyszłym roku dodatkowe pieniądze pozwolą na zapewnienie posiłku wszystkim potrzebującym (w 2005 roku zabrakło na posiłek dla ok. 85 tysięcy dzieci i młodzieży (w wieku od urodzenia do 19 roku życia) będzie  pomogła korzystać z pomocy państwa. W następnych lata rząd planuje, aby wsparcie było przynajmniej nie mniejsze. Ponadto gminy – zgodnie z ustawodawstwem ¬¬- organizujące pomoc społeczną mogą podwyższać kryterium dochodowe umożliwiające dostęp do posiłków (obecnie dostęp do pomocy żywnościowej mają dzieci z rodzin, gdzie dochód na osobę nie przekracza 474 zł, natomiast w przypadku jednoosobowych gospodarstw rodzinnych próg dochodowy został teraz podwyższony do 691 zł).
Ponadto wprowadzone zostaną również nowe formy dostępu do pomocy. Osoby starsze i chore, czy niepełnosprawne będą mogły w większym zakresie dostać posiłki do domu. Posiłki będą dostępne również w przedszkolach, żłobkach, stołówkach organizacji charytatywnych itp. Możliwa będzie także pomoc udzielana w postaci produktów żywnościowych, co pozwoli rodzinom przygotować posiłki w domach. Gminy mogą otrzymać dotację na organizowanie nowych punktów pomocy, a także na organizowanie transportu na dowóz posiłków do domów osób potrzebujących.
Zgodnie z rozwiązaniami systemowymi, za organizowanie pomocy w dożywianiu odpowiadają gminy w ramach zadań własnych. Powyższe dodatkowe wsparcie finansowe rządu oznacza zwiększenie możliwości gmin w zakresie organizowania tej pomocy. Dotychczas gminy, aby otrzymać pomoc z budżetu państwa, musiały same sfinansować to zadanie w 50 procentach. Od przyszłego roku system będzie bardziej elastyczny, ponieważ uwzględni możliwości finansowe gmin. W konsekwencji będą one mogły otrzymać nawet 80 procent kosztów dożywiania.
Dotychczasowa pomoc w dożywianiu była  realizowana w ramach jednorocznych programów rządowych, co skutkowało swoistą tymczasowością tego przedsięwzięcia. Nie było wieloletnich planów zaangażowania się państwa w pomoc dla osób najbardziej narażonych na dotkliwy brak środków pozwalających na normalne życie. Teraz większe zaangażowanie finansowe rządu oraz wieloletnie gwarancje w tym zakresie pozwolą gminom na efektywniejsze działania w zakresie pomocy w dożywianiu.
Najbardziej niepokojącym zjawiskiem jest niedożywienie wśród dzieci. Jak wynikam z badań porównawczych Polska znajduje się na szesnastej pozycji wśród dwudziestu rozwiniętych i rozwijających się krajów, przechodzących transformację ustrojową. Najgorzej jest pod tym względem w województwie Świętokrzyskim – gdzie stopa biedy wśród dzieci sięga 42,7 proc, oraz województwie Warmińsko-mazurskim – tam wynosi ona 41,4 proc.
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: