submenu
content

Nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

21-11-2005
Polityka społeczna i socjalna będzie zajmowała ważne miejsce w polityce państwa – zapowiedział Minister Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz, podczas uroczystości, odbywającej się 21 listopada w Teatrze Wielkim z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. – Ostatni rok, z racji naszego pełnego członkostwa w UE, był szczególnie ważny – z jednej strony otworzył szansę dla wielu podopiecznych pomocy społecznej, którzy w poszukiwaniu pracy coraz swobodniej poruszają się po Europie, z drugiej – Europejski Fundusz Społeczny i inne fundusze są wielką szansą na budowanie nowych programów integracji społecznej i zwiększania zatrudnienia.
Minister Michałkiewicz przypomniał, że już w pierwszych dniach sprawowania władzy obecny rząd przyznał trzy miliony złotych na pomoc bezdomnym przed zimą, 500 tys. zł organizacjom, zajmującym się rozdziałem żywności, a teraz przygotowuje ustawę o dożywianiu dzieci i osób tego potrzebujących, która pozwoli na zwiększenie środków budżetowych, przekazywanych na ten cel gminom.
- Ostatni przykład Francji pokazuje, że problemów społecznych nie da się schować, bo ukrywane wybuchną znów z nową mocą – przestrzegł minister Krzysztof Michałkiewicz, przypominając, że i w Polsce powiększają się osiedla mieszkań socjalnych, w których dorastają kolejne pokolenia.
Podczas uroczystości Minister Pracy i Polityki Społecznej wręczył nagrody za wybitne, nowatorskie rozwiązania w dziedzinie pomocy społecznej za 2005 rok. Spośród kandydatów, rekomendowanych przez Radę Pomocy Społecznej wybrano laureatów 11 pieniężnych nagród indywidualnych, 13 pieniężnych nagród zbiorowych, 2 indywidualnych listów gratulacyjnych i 8 zespołowych listów gratulacyjnych.
- Dzień Pracownika socjalnego to okazja do podziękowań: tym wszystkim, którzy wyróżnili się niekonwencjonalnymi metodami pracy, wprowadzali nowe jakości, a także wszystkim ich współpracownikom, za włożony w pracę wysiłek i trud – gratulował minister Michałkiewicz nagrodzonym.
Na uroczystości byli również obecni członkowie Rady Pomocy Społecznej, z przewodniczącą Joanną Staręgą-Piasek, parlamentarzyści, przedstawiciele wojewódzkich Ośrodków Pomocy Społecznej, administracji samorządowej i organizacji pozarządowych.
Lista Nagrodzonych
(pobierz plik)
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: