submenu
content

Pomoc dla potrzebujących w okresie chłodów

19-01-2006
Krzysztof Michałkiewicz, minister pracy i polityki społecznej, wystosował pismo do wojewodów, w którym zwraca się z prośbą, aby na podległych sobie terenach byli gotowi do zorganizowania pomocy osobom szczególnie zagrożonym w okresie chłodów - zwłaszcza bezdomnym i pozostającym w trudnej sytuacji życiowej. Zadaniem wojewodów będzie koordynowanie działań różnych służb publicznych.
 
Wojewodowie mają podjąć współpracę z samorządami lokalnymi, a także organizacjami pozarządowymi, które dysponują placówkami i środkami przydatnymi w akcji pomocy. Niezbędna będzie także współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, placówkami medycznymi, oświatowymi, strażą miejską oraz policją.
 
Zdaniem Ministra konieczne jest przygotowanie dodatkowych miejsc noclegowych w ośrodkach pomocy społecznej i innych tego typu placówkach. Powinny być również zapewnione środki transportu, pozwalające na dowożenie bezdomnych do noclegowni.
 
Pismo zostało przesłane także do wiadomości Marka Bieńkowskiego, Komendanta Głównego Policji.
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: