submenu
content

Pomoc dla ofiar katastrofy w Katowicach

31-01-2006
Krzysztof Michałkiewicz, Minister Pracy i Polityki Społecznej, przygotował plan działań w celu udzielenia pomocy osobom poszkodowanym oraz rodzinom ofiar katastrofy w Katowicach.
 
Minister Michałkiewicz zdecydował, że pomoc będzie realizowana w dwóch etapach. W pierwszym trafi do rodzin ofiar katastrofy. Ma ona na celu:
  • pomoc i pokrycie kosztów transportu zwłok do miejsca pochówku,
  • pokrycie wszelkich kosztów transportu rodzin przemieszczających się po kraju w związku z załatwianiem formalności pogrzebowych,
  • pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia w miejscu katastrofy,
  • pokrycie kosztów transportu zwłok cudzoziemców oraz kosztów pobytu ich rodzin w Polsce.
Na realizację powyższych zadań Minister Pracy i Polityki Społecznej wystąpił do Prezesa Rady Ministrów o przeznaczenie 500 tysięcy złotych z rezerwy ogólnej budżety państwa dla Wojewody Śląskiego.
 
Dalsza pomoc będzie udzielana w miejscu zamieszkania rodzin po pogrzebach lub po powrocie do domu ze szpitali osób poszkodowanych. Obejmie ona:
  • jednorazowy specjalny zasiłek celowy  w wysokości 5.000 zł  na cele związane z kosztami pogrzebu (świadczenie to powinno być wypłacane niezależnie od przysługującego zasiłku pogrzebowego z ZUS),
  • specjalny zasiłek celowy dla rodziny, uzależniony od jej struktury, po 1.000 zł na każdą osobę. Środki te powinny pomóc rodzinom w pokryciu kosztów dalszego leczenia, rehabilitacji czy terapii, a także pokryć bieżące potrzeby, rekompensując utracone dochody,
  • pomoc psychologiczną dla wszystkich tego potrzebujących.
Pomocy będą udzielać ośrodki pomocy społecznej w miejscach zamieszkania rodzin. Pieniądze zapewni budżet państwa, a Minister Pracy i Polityki Społecznej wystąpi o ich uruchomienie po otrzymaniu od wojewodów pełnej informacji o potrzebach, lub też będzie występował o nie sukcesywnie, zależnie od pojawiających się potrzeb (wciąż bowiem trwa identyfikacja zwłok i znaczna część poszkodowanych pozostaje w szpitalach).
 
Pomoc będzie udzielana w miejscu zamieszkania rodzin, ponieważ tylko w takiej sytuacji może mieć charakter ciągły i długotrwały.
 
Prezes Rady Ministrów podjął decyzję, że przyzna renty specjalne dla osieroconych dzieci.
 
*   *   *
Krzysztof Michałkiewicz, Minister Pracy i Polityki Społecznej, składa wyrazy głębokiego współczucia rodzinom ofiar tragedii oraz wszystkim poszkodowanym. - Wierzę, że ta pomoc, chociaż w niewielkim stopniu pomoże w przeżyciu tych dramatycznych dni – powiedział minister Michałkiewicz.
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: