submenu
content

Pieniądze na pomoc ofiarom katastrofy w Katowicach

03-02-2006
W związku z katastrofą w Katowicach 28 stycznia br. uruchomiona została kwota 500 tys. zł z kwoty 1 mln zł, na pierwszą pomoc udzielaną przez Wojewodę Śląskiego. Pomoc ma miejsce w zakresie:
  • kosztów przechowywania zwłok,
  • kosztów transportu zwłok do miejsca pochówku,
  • wszelkich kosztów transportu rodzin przemieszczających się po kraju w związku z odbiorem zwłok i z załatwieniem formalności pogrzebowych, pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia w miejscu katastrofy, zarówno osób poszkodowanych jak i ich rodzin (w tym rodzin ofiar),
  • partycypacji w kosztach transportu zwłok cudzoziemców oraz kosztach pobytu ich rodzin w Polsce.
Minister Pracy i Polityki Społecznej zwrócił się 2 lutego br. do wojewodów z prośbą o przeprowadzenie rozpoznania sytuacji rodzin (poprzez ośrodki pomocy społecznej) w zakresie ich struktury (liczby osób, w tym dzieci, oraz ich potrzeb materialnych).
 
Na podstawie tej informacji możliwe będzie wyszacowanie kwoty pieniędzy niezbędnych do udzielenia wsparcia rodzinom ofiar wypadku oraz poszkodowanym (i rodzinom) po ich powrocie do miejsca zamieszkania.
 
Po otrzymaniu ww. informacji od wojewodów Minister wystąpi do Prezesa Rady Ministrów o uruchomienie kolejnych środków, które zostaną przekazane wojewodom w formie dotacji do zadań własnych gmin na realizację zadań z pomocy społecznej - specjalne zasiłki celowe dla osób i rodzin, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego oraz na pomoc psychologiczną.
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: