submenu
content

Wywiad środowiskowy dla powodzian - wyjaśnienia

28-05-2010
Minister Pracy i Polityki Społecznej wystosował pismo do wojewodów z wyjaśnieniami dotyczącymi procedury stosowania Kwestionariusza Rodzinnego Wywiadu Środowiskowego, z prośbą o przekazanie tej informacji do wszystkich jednostek organizacyjnych pmocy społecznej w województwie, które zajmują się udzielaniem świadczeń dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi.
 
Aby maksymalnie uprościć procedury i skrócić czas oczekiwania na pomoc, w celu wydania decyzji administracyjnej w sprawie przyznania pomocy, pracownicy ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie (miejskich osrodków pomocy rodzinie) powinni stosować tylko część IV Kwestionariusza.
 
 
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: