submenu
content

Wspólny raport nt. reintegracji społecznej z 2001 r.

04-07-2003

Po raz pierwszy w historii Unia Europejska zatwierdza dokument dotyczący polityki w zakresie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Dokumentując i analizując sytuację we wszystkich Państwach Członkowskich oraz określając podstawowe wyzwania jakie niesie przyszłość, niniejszy Wspólny Raport na temat Reintegracji Społecznej stanowi przyczynek do wzmocnienia europejskiego modelu społecznego. Jest to zatem znaczący postęp na drodze do osiągnięcia strategicznego celu UE jakim jest większa spójność społeczna w Unii w okresie 2001-2010.

Niniejszy raport nadaje konkretny i realny kształt otwartej metodzie koordynacji Reintegracji Społecznej, uzgodnionej na Szczycie Lizbońskim w marcu 2000. Ten nowy proces jest istotnym uznaniem kluczowej roli, jaką ma do odegrania polityka społeczna, równolegle z polityką gospodarczą i polityką zatrudnienia, w zmniejszeniu nierówności i promowaniu spójności społecznej, a także uznaniem potrzeby zapewnienia efektywnych powiązań pomiędzy tymi politykami w przyszłości. Jest to zatem istotny element postępu w ramach Europejskiej Agendy Społecznej uzgodnionej w Nicei oraz uzupełnienie celów Europejskiej Strategii Zatrudnienia.

Jednocześnie raport jest wyrazem znaczącego postępu w procesie opracowywania wspólnie uzgodnionych wskaźników pomiaru ubóstwa i wykluczenia społecznego na całym obszarze wszystkich Państw Członkowskich. Pokazuje on, że Państwa Członkowskie i Komisja są aktywnie w ten proces zaangażowane. Przyniesie to o wiele bardziej rygorystyczny i skuteczny monitoring postępów w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w przyszłości. Przyczyni się także do lepszej ewaluacji polityk i czytelniejszej oceny ich skuteczności i efektów w stosunku do finansowych nakładów. Powinno to spowodować w rezultacie lepsze prowadzenie polityki w Państwach Członkowskich w przyszłości.

Pobierz cały plik z raportem (format .zip/doc)
(pobierz plik)

Pobierz plik z raportem cz.1
(pobierz plik)

Pobierz plik z raportem cz.2
(pobierz plik)

Pobierz plik z raportem cz.3

(pobierz plik)
 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: