submenu
content

Więcej miejsc dla maluchów w warmińsko-mazurskim

28-09-2018

 

Ponad 94,3 tys. rodzin objętych programem „Rodzina 500+”, blisko 150 tys. już wypłaconych świadczeń na wyprawkę szkolną w ramach programu „Dobry start”, więcej miejsc opieki nad maluchami, a także wzrost liczby miejsc w domach i klubach „Senior +” – tak w skrócie wygląda realizacja polityki społecznej w województwie warmińsko-mazurskim.

 

Blisko 74 mln na „500 +” w sierpniu

W I półroczu 2018 r. w województwie warmińsko-mazurskim pieniądze z programu „Rodzina 500 +” trafiły do ponad 94,3 tys. rodzin, z czego niemal 59 tys. to rodziny pobierające świadczenie na pierwsze dziecko. 530,8 mln zł – właśnie tyle wpłynie do ich kieszeni w 2018 r.

Tylko w sierpniu br. blisko 148 tys. dzieci z województwa warmińsko-mazurskiego otrzymało wsparcie w ramach programu. W sumie były to niemal 74 mln zł.

Jak pokazują najnowsze dane, na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 w województwie warmińsko-mazurskim złożono 84,7 tys. wniosków, z czego ponad 44% w formie elektronicznej.

 

Łatwiejszy start w nowy rok szkolny

Wnioski o wypłatę 300 zł na wyprawkę szkolną dla dziecka w ramach programu „Dobry start” można było składać online już od 1 lipca. Łącznie do 21 września br. w województwie warmińsko-mazurskim złożono ponad 112 tys. takich wniosków (niemal połowa online). Z najnowszych danych wynika, że rozpatrzono już blisko 110 tys. wniosków i przyznano 156,4 tys. świadczeń. Do tej pory wypłacono ich już 146,5 tys. na łączną kwotę prawie 44 mln zł.

Uwaga, wnioski o świadczenie można składać tylko do 30 listopada – złożenie wniosku po tym terminie nie daje szansy na otrzymanie świadczenia.

 

Więcej miejsc dla maluchów

Obawa o znalezienie miejsca opieki nad ich maluchem spędza sen z powiek wielu rodzicom. Odpowiedzią na ten znaczący problem społeczny jest wspieranie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Łączna kwota przeznaczona na realizację programu „Maluch +” 2018 w województwie warmińsko-mazurskim wynosi 6,9 mln zł.

Dzisiaj program obejmuje 66 instytucji (32 gminne i 34 prywatne) na Warmii i Mazurach, co w praktyce oznacza dofinansowanie 1 778 miejsc dla maluchów – w tym 4 dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

 

 

W porównaniu do roku 2015, liczba placówek opieki nad dziećmi do lat 3 wzrośnie w tym regionie o 55 – z 75 do 130 w 2018 r. (dane szacunkowe na koniec 2018 r.). Takie placówki powstały w 2016 r. w Barczewie, Świątkach, Olsztynku, Ełku, Braniewie, Olsztynie i Warkałach, a w 2017 r. w Lidzbarku, Braniewie, Orzyszu, Kurzętniku, Barczewie i Bisztynku. Liczba miejsc opieki nad maluchami wzrosła natomiast o 1 239 – z 1 896 w 2015 r. do 3 135 w 2018 r. (dane szacunkowe).

 

Rodziny wielodzietne płacą mniej

Z najnowszych statystyk wynika, że w województwie warmińsko-mazurskim liczba osób posiadających przynajmniej jedną zamówioną Kartę Dużej Rodziny wynosi obecnie 83 160. To duży wzrost – w 2015 r. liczba ta wynosiła niewiele ponad 30 tys. Łącznie co najmniej jedną zamówioną kartę posiada 15,8 tys. rodzin w tym regionie. We wrześniu br. Kartę Dużej Rodziny na Warmii i Mazurach wspierało 227 partnerów, a ze zniżek można było skorzystać w 926 miejscach.

 

Stawiamy na aktywność w każdym wieku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pamięta również o osobach starszych, czego efektem jest Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020. Jego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez wspieranie tworzenia i prowadzenia dziennych domów i klubów (uproszczona forma dziennych domów pobytu) „Senior +”.

W 2018 r. na realizację programu „Senior +” na Warmii i Mazurach przekazano 3 mln zł. W 2015 r. było to 1,2 mln zł. Różnica wynika m.in. z tego, że w 2015 r. środki przeznaczone były wyłącznie na uruchomienie placówek, a w latach późniejszych na ich uruchamianie i działalność.

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego funkcjonuje 14 placówek „Senior +”, w tym 9 Dziennych Domów „Senior+” oraz 5 Klubów „Senior+”, oferujących miejsca dla 387 osób. W 2018 roku planowane jest powstanie kolejnych 14 ośrodków, w tym 3 Dzienne Domy „Senior+’ i 11 Klubów „Senior+”, które będą oferowały 267 miejsc.

 

Seniorzy pod opieką

Kolejnym programem skierowanym do osób starszych jest „Opieka 75 +”. Jego celem jest wspieranie finansowe samorządów gminnych w realizacji usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które realizują te usługi samodzielnie. W województwie warmińsko-mazurskim w realizacji programu „Opieka 75 +” uczestniczą 22 gminy. Planowana liczba osób objętych opieką to 137, a wysokość dofinansowania – 301,5 tys. zł.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: