submenu
content

Waloryzacja rent i emerytur w 2006 r.

30-11-2005

1 marca 2006 r.nastąpi waloryzacja rent i emerytur o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług z ostatnich dwóch lat (obecnie szacowany jest na ok. 6 procent, ale dokładną liczbę poda GUS najwcześniej pod koniec stycznia).
Podstawą prawną waloryzacji jest nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1421) z dnia 28 lipca 2005 r. Wprowadziła ona nowe zasady ustalania wskaźnika waloryzacji. Przewiduje ona możliwość uwzględniania przy jego kalkulacji realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Waloryzacja następuje co dwa lata i wówczas, gdy wzrost cen towarów i usług przekroczy 5 procent.
Kwestia zwiększenia wskaźnika waloryzacji ma być przedmiotem negocjacji w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. 29 listopada 2005 r. Rada Ministrów zaproponowała Komisji niezwiększanie wskaźnika waloryzacji ponad poziom inflacji.
Przyszłoroczna waloryzacja nastąpi w oparciu o dwa różne wskaźniki. Ich poziom zależy od daty przyznania prawa do świadczenia. Jeden wskaźnik będzie dotyczył świadczeń przyznanych przed 1 marca 2005 r., a drugi świadczeń przyznanych po 1 marca 2005. W tym drugim wypadku wskaźnik waloryzacji będzie uwzględniał wzrost cen od 1 marca (emerytury przyznane po tej dacie uwzględniają już wzrost cen i wynagrodzeń, który nastąpił w 2004 r.)

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: