submenu
content

Wkrótce nowe diety dla budżetówki

14-10-2005
22 zł za dobę to dieta, jaką z tytułu podróży po kraju od nowego roku będą otrzymywać pracownicy zatrudnieni w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej.

Rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z 14 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej po obszarze kraju (Dz. U. nr 186, poz. 1554) przewiduje podwyższenie diety do 22 zł. Aktualnie obowiązująca stawka – 21 zł za dobę podróży – została wprowadzona 1 marca 2004 r.

Ryczałty obliczane w relacji do diety na przejazdy komunikacją miejscową wynosić będą 4,40 zł (20 proc. diety), a noclegowy 33 zł (150 proc. diety).

Wysokość stawki za jeden kilometr przebiegu – przy podróży odbywanej prywatnym samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem – pracodawca będzie ustalał, kierując się maksymalną stawką określoną w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271, z późn. zm.).

Wysokość diety za dobę podróży oraz limitu na nocleg w hotelu w podroży zagranicznej określa rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 14 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. nr 186, poz. 1555). W załączniku do rozporządzenia zwiększono liczbę państw przy podróżach do których dieta i limit noclegowy ustalone są w euro (np. Albaniia, Algieria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Iran, Islandia). W kilkunastu państwach podwyższono stawkę diety lub limitu noclegowego (np. Algieria, Chiny, Egipt, Indonezja, Irak, Iran, Korea Płd., Łotwa, Malezja, Mołdowa, RPA, Rosja, Tadżykistan, Tunezja, Ukraina). Nie uległy zmianom stawki w przypadku np. podróży do Belgii – są to odpowiednio 45 EUR oraz 160 EUR, a USA – 46 USD oraz 160/200 USD.

Przepisy te odnoszą się nie tylko do pracowników sfery budżetowej, lecz także do pracowników spoza tej sfery, dla których pracodawcy nie wprowadzili zakładowych regulacji, jak i podróżujących funkcjonariuszy, policjantów i żołnierzy, a nawet osób niebędących pracownikami, które uprawnione są do zwrotu należności z tytułu odbywanych podróży związanych z udziałem w posiedzeniach różnorodnych komisji, rad bądź organów opiniodawczo-doradczych lub nadzorczo-kontrolnych na warunkach mających zastosowanie do pracowników budżetowych.

Oba rozporządzenia wejdą w życie 1 stycznia 2006 r.
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: