submenu
content

Minister Elżbieta Rafalska dziękuje za pracę nad programem Rodzina 500 plus

26-02-2016

To było niezwykle ważnych 100 dni dla rządu, dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i dla mnie osobiście. Najważniejszy program wsparcia rodzin Rodzina 500 plus‬ startuje zgodnie z obietnicami wyborczymi 1 kwietnia. To krok w budowie spójnego programu prorodzinnego. Godna praca i pomoc osobom najbardziej potrzebującym są kolejnymi elementami, nad którymi pracujemy. Naszym priorytetem jest by polskie rodziny żyły godnie, aby państwo wspierało je w opiece i w wychowaniu dzieci, zapewniało dobre warunki pracy i płacy, a w jesieni życia dawało podporę. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które wspierają mnie w realizacji tych zadań.

Swoją pracę w ministerstwie rozpoczęłam od przygotowania pierwszego od 1989 roku tak szerokiego wsparcia dla rodzin, jakim jest program Rodzina 500 plus. Było to dla mnie zadanie niezwykle ważne i czuję ogromną satysfakcję, że dajemy polskim rodzinom tak potrzebne i oczekiwane przez nie wsparcie finansowe.

Przygotowania do wdrożenia programu dobiegają końca. W 11 województwach zakończyły się szkolenia pracowników gmin, którzy będą przyjmowali  i wypłacali świadczenia wychowawcze. Program przeszedł szerokie konsultacje społeczne, w których uczestniczyło całe kierownictwo resortu. Spotykaliśmy się z wieloma środowiskami, z przedstawicielami gmin i organizacji pozarządowych. W ministerstwie powstał specjalny zespół pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe wdrożenie ustawy. Wszystko to było dla nas dużym wyzwaniem i kosztowało wiele wysiłku.

Program Rodzina 500 plus ruszy 1 kwietnia. Szczególne podziękowania kieruję do wszystkich osób, które w niego uwierzyły  i wspierały mnie w pracach nad nim.

Dziękuję Pani Premier Beacie Szydło i Radzie Ministrów, posłom i senatorom, wiceministrom w resorcie rodziny, pracownikom ministerstwa zaangażowanym w przygotowanie programu, wojewodom, samorządowcom, organizacjom pozarządowym, związkowym zawodowym i mediom.

Najserdeczniej jednak pragnę podziękować wszystkim rodzinom, dzięki którym program 500 plus powstał.  Dziękuję za wspieranie nas w determinacji, by ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z obietnicy wyborczej stała się faktem. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: