submenu
content

Budujemy mocną politykę rodzinną

17-03-2017

Dziś na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rozpoczął się Międzynarodowy Kongres Rodziny. Tematem przewodnim trzydniowego sympozjum jest budowanie więzi w małżeństwie i rodzinie. Kongres otworzyła minister Elżbieta Rafalska.

W Kongresie biorą udział przedstawiciele Polonii z siedmiu krajów, między innymi z Anglii, Francji i Niemiec, którzy będą odpowiadać na pytania dotyczące przyczyn kryzysu rodziny.

 

Minister Rafalska podkreśliła, że wszystkie priorytety aktualnej polityki społecznej zawierają odwołanie do rodziny. Do najważniejszych należą stworzenie warunków do podejmowania decyzji o rodzicielstwie, ograniczenie ubóstwa, szczególnie w rodzinach wychowujących dzieci, wsparcie osób starszych przez podtrzymywanie ich aktywności i zapewnienie im udziału w życiu społecznym oraz wsparcie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

 

- Państwo polskie chce budować mocną politykę rodzinną – powiedziała minister Elżbieta Rafalska. Przypomniała, że gdy myśli się o polityce rodzinnej, to przede wszystkim ma się na myśli rodziny z dziećmi. - Dzieci to grupa, która w powszechnym odczuciu powinna być objęta szczególną ochroną – podkreśliła minister.

 

Temu celowi służy program „Rodzina 500 plus”,  który jest wyrazem przekonania, że takie wsparcie rodzin stanowi inwestycję w kapitał ludzki. Nie mniej ważnym aspektem programu jest jego cel pronatalistyczny. - Ten efekt już ma miejsce, bowiem pojawiają się pierwsze sygnały o wzroście dzietności w Polsce – mówiła minister.

 

Minister Rafalska przypomniała również pozostałe kierunki realizowanej przez jej resort polityki rodzinnej. - Polityka senioralna to nie tylko opieka nad osobami starszymi, ale także działania promujące ich aktywność i angażowania w życie społeczne. Z kolei do rodzin z osobami niepełnosprawnymi kierowany jest program "Za Życiem”, którego realizację w tym roku rozpoczęto. W jego ramach zaplanowano m.in. wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych – dodała minister.

 

- Głęboko wierzymy, że dzięki tym działaniom życie polskich rodzin stanie się łatwiejsze, a żadna rodzina nie będzie czuła się pozostawiona sama sobie - stwierdziła minister Elżbieta Rafalska.

 

Organizatorem Kongresu jest Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień UKSW oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

 

Międzynarodowy Kongres Rodziny/Fot.J.Zieliński.MRPiPS Międzynarodowy Kongres... Międzynarodowy Kongres Rodziny/Fot.J.Zieliński.MRPiPS Międzynarodowy Kongres... Międzynarodowy Kongres Rodziny/Fot.J.Zieliński.MRPiPS Międzynarodowy Kongres...
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: