submenu
content

Środki na realizację Programu „Pierwszy Biznes”

25-11-2005
Do 25 listopada 2005 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyznało 205 powiatowym urzędom pracy 26 263,6 tys. złotych dofinansowania z rezerwy Funduszu Pracy na realizację Programu “Pierwszy Biznes”.
Na podstawie wniosków zgłoszonych dotychczas przez urzędy pracy do ministerstwa najwyższe kwoty dofinansowania przekazano PUP-om z woj. wielkopolskiego (4 064,9 tys. zł), śląskiego (3 883,4 tys. zł), warmińsko-mazurskiego (2 260,5 tys. zł), podlaskiego (2 117 tys. zł), łódzkiego (2 111,7 tys. zł) oraz .
Do chwili obecnej (stan na 25 listopada 2005 r.) do realizacji Programu “Pierwszy Biznes” najwięcej powiatów przystąpiło w woj. wielkopolskim (28), śląskim (25), warmińsko-mazurskim (17) i łódzkim (16). Najmniej zaś w woj. świętokrzyskim (4), podkarpackim (6) i lubuskim (7).
Przyznane środki pochodzą z 10-procentowej rezerwy Funduszu Pracy, która pozostaje w dyspozycji ministra pracy i polityki społecznej. Decyzja o przyznaniu dofinansowania podejmowana jest na podstawie oceny wniosku złożonego do ministerstwa przez powiatowy urząd pracy. Wniosek określa m.in. przewidywaną liczbę osób zainteresowanych uczestnictwem w Programu “Pierwszy Biznes” oraz inne niż rezerwa Funduszu Pracy źródła finansowania realizacji programu.
Listę powiatowych urzędów pracy, które przystąpiły do realizacji Programu “Pierwszy Biznes” i otrzymały dofinansowanie na ten cel publikujemy poniżej. Lista ta nie jest jeszcze zamknięta, na bieżąco będą uaktualniane dane dotyczące urzędów pracy, które otrzymają dofinansowanie z rezerwy Funduszu Pracy.
Uwaga! W niektórych urzędach pracy nadal trwa nabór do udziału w Programie "Pierwszy Biznes". O szczegóły pytaj w Twoim urzędzie pracy właściwym ze względu na adres zameldowania stałego lub tymczasowego!
***
Projekt “Pierwszy Biznes” jest realizowany w ramach rządowego Programu “Pierwsza Praca”. Jego głównym celem jest pomoc merytoryczna i finansowa dla młodych osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, które myślą o założeniu własnej firmy.
Program "Pierwszy Biznes" skierowany jest do bezrobotnej młodzieży do 25 roku życia oraz do absolwentów szkół wyższych do 27 roku życia (przez okres 12 miesięcy od daty ukończenia studiów).
Program "Pierwszy Biznes" składa się z trzech głównych elementów:
· szkoleń teoretycznych,
· doradztwa praktycznego,
· dotacji i pożyczek na założenie własnego biznesu.
Program jest finansowany z trzech źródeł:
· rezerwa Funduszy Pracy,
· pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego,
· środki Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zobacz:
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: