submenu
content

Rok 2006 – Europejski Rok Mobilności Pracowników – ku europejskiemu rynkowi pracy

07-11-2005
- Podniesienie świadomości w zakresie mobilności zawodowej i przestrzennej, to podstawowy cel, jaki postawiła sobie Komisja Europejska, ogłaszając rok 2006, Europejskim Rokiem Mobilności Pracowników – powiedział Janusz Grzyb, Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskich Spraw Gospodarczych w MG.

Realizując zapisy Agendy Społecznej 2005, Komisja Europejska ogłosiła rok 2006, Europejskim Rokiem Mobilności Pracowników. Ma on na celu przede wszystkim rozwój uświadomienia pracowników, co do swobodnego przemieszczania się, korzyści i kosztów z tym związanych oraz działalności służb wspierających mobilność pracowników. – Mamy nadzieję, że poprzez tę inicjatywę przyczynimy się do wspierania wymiany dobrych praktyk pomiędzy zainteresowanymi podmiotami – dodał Dyrektor Grzyb.
- Statystyki jednak wykazują, że Europejczycy rzadko decydują się na zmianę zawodu, lub miejsca zamieszkania, w celu zdobycia pracy – zaznaczył Maciej Szczepański z Wydziału Przepływu Pracowników, Departamentu Europejskich Spraw Gospodarczych. - W okresie ostatnich trzydziestu lat, udział osób zamieszkałych w państwie UE innym, niż ich kraj pochodzenia pozostaje niezmiennie w granicach 1,5 proc. – dodał. Również rzadko pracownicy, decydują się na zmianę zawodu, lub pracodawcy. W dziesięciu państwach UE 40 proc. pracowników zajmuje te same stanowiska pracy od ponad dziesięciu lat.
Niska mobilność przestrzenna i zawodowa pracowników w państwach członkowskich jest spowodowana wieloma czynnikami, wśród których można wymienić:
· utrzymywanie się barier prawnych, administracyjnych i społeczno-kulturowych;
· niska świadomość obywateli odnośnie do funkcjonowania instrumentów wspierania mobilności;
· trudności w przekonaniu pracowników o korzyściach, jakie niesie ze sobą doświadczenie pracy w innym kraju lub innym środowisku pracy.
Pod koniec października br. KE wezwała do składania wniosków o dofinansowanie projektów, mających na celu wsparcie finansowe działań i programów pilotażowych, nakierowanych na podnoszenie mobilności pracowników w Europie. Projekty te powinny również dotyczyć promocji i wymiany dobrych praktyk, a także informować o prawie pracowników do swobodnego przemieszczania się oraz o funkcjonowaniu istniejących już instrumentów wspierających mobilność.
Do składania wniosków uprawnione są wszelkie podmioty zajmujące się tematyką mobilności pracowników, w tym podmioty administracji publicznej, organizacje partnerów społecznych, działające na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym, organizacje pozarządowe, jednostki gospodarcze, jednostki akademickie, stowarzyszenia, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego izby handlowe, a także media.
Budżet programu wynosi 6 mln euro, z czego około 4 mln euro zostanie przeznaczonych na wsparcie projektów wybranych w ramach konkursu, zapewniając współfinansowanie do 85 proc. kosztów. Komisja Europejska szacuje, że współfinansowanie otrzyma od 20 do 30 przedsięwzięć, a jego wartość będzie wynosić między 100 tys. a 150 tys. euro.  Termin składania wniosków upływa 12 grudnia 2005 r.
Hanna Świątkiewicz-Zych, zastępca dyrektora Departamentu Rynku Pracy zwróciła uwagę na projekt, jaki zamierza zrealizować EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) w ramach Europejskiego Roku Mobilności. Założeniem projektu jest podniesienie świadomości w zakresie możliwości, korzyści i kosztów swobodnego przemieszczania się. – Instrumentem, który ma w tym pomóc ma być specjalny autobus, który przejedzie przez wszystkie dziesięć krajów UE, uczestniczących w projekcie, w tym przez Polskę – zaznaczyła dyrektor Świątkiewicz-Zych. Znajdzie się w nim sprzęt komputerowy, dzięki któremu osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z portalu EURES-u, który powstał, aby informować, doradzać i wspomagać poszukujących pracy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W każdym z krajów autobus zatrzyma się tylko raz; w Polsce - w Warszawie. Podczas postoju będą odbywać się różne imprezy towarzyszące, w tym targi pracy.
***
Spotkanie informacyjne nt. Europejskiego Roku Mobilności Pracowników (ERMP) odbyło się 7 września 2005 roku w Ministerstwie Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5. W spotkaniu udział wzięli Janusz Grzyb, zastępca dyrektora Departamentu Europejskich Spraw Gospodarczych w MG, Magdalena Sweklej, naczelnik Wydziału Przepływu Pracowników Departamentu Europejskich Spraw Gospodarczych, Maciej Szczepański, Wydział Przepływu Pracowników Departamentu Europejskich Spraw Gospodarczych oraz Hanna Świątkiewicz-Zych, zastępca dyrektora Departamentu Rynku Pracy.
Prezentacja ERMP 2006 (pobierz plik w formacie .pdf)

Dokładne informacje na temat Europejskiego Roku Mobilności Pracowników znajdują się na stronie EUROPEJSKIEGO ROKU MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW
 
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: