submenu
content

Spotkanie z Komendantami OHP

03-04-2017

Kolejne spotkanie kierownictwa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej z Komendantami Komendy Głównej OHP oraz Komendantami Wojewódzkich Komend OHP odbyło się 30 marca 2017 r. W spotkaniu uczestniczyła Minister Elżbieta Rafalska i wiceminister Stanisław Szwed.

 

Celem spotkania było omówienie wyników działalności jednostek organizacyjnych OHP w 2016 roku, uzyskanych w zakresie wychowania i kształcenia, szkolenia i zatrudnienia,  oraz zaproponowanie nowych rozwiązań i kierunków przebudowy działalności jednostek OHP w świetle nowych wyzwań i zapotrzebowania na usługi oferowane przez te jednostki.

 

Po prezentacjach Komendantów Wojewódzkich OHP Województw: Małopolskiego, Zachodniopomorskiego oraz Lubelskiego uczestnicy spotkania podjęli roboczą dyskusję na temat stanu i przyszłości OHP.

 

Stwierdzono, że nadszedł czas na głębokie zmiany,  niezbędna jest koncentracja na takiej przebudowie zadań, która pozwoli na efektywniejsze wykorzystania potencjału, jakim dysponują jednostki OHP.

 

Zadania OHP muszą elastycznie wpisywać się w mapę usług świadczonych inne podmioty  oferujące swoje usługi w obszarze rynku pracy i powinny w szczególności koncentrować się na działaniach adresowanych do młodzieży zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym, przy zachowaniu obowiązujących regulacji prawnych i zasad gry rynkowej.

 

Zadania powinny być odpowiedzią na zapotrzebowanie odbiorców – głównie młodzieży, która wypadła z systemu szkolnego i wymaga opieki oraz wsparcia w odnalezieniu właściwej drogi wychowania, kształcenia i szkolenia w celu wejścia na otwarty rynek pracy. 

 

Spotkanie z Komendantami OHP Spotkanie z Komendantami OHP Spotkanie z Komendantami OHP Spotkanie z Komendantami OHP
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: