submenu
content

Bliżej Funduszy europejskich w województwie śląskim

28-09-2018

Ponad tysiąc pięćset młodych osób z województwa śląskiego otrzymało wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowo-edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W Katowicach, 28 września 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie regionalne w ramach cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich”, poświęcone projektom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) realizowanym na terenie województwa śląskiego, w zakresie działań nadzorowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

 

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiciele MRPiPS oraz podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również instytucje zaangażowane we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach, Śląska Wojewódzka Komenda OHP oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

W projektach realizowanych w województwie śląskim w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 1 533 osoby młode (w tym 83 osoby niepełnosprawne) otrzymały wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, w tym:

 

  • 1 176 osób uzyskało kwalifikacje zawodowe lub nabyło kompetencje niezbędne na rynku pracy,
  • 324 osoby podjęły pracę lub rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej,
  • 110 osób podjęło kształcenie lub szkolenie.

 

W projekcie realizowanym przez Centralny Zarząd Służby Więziennej w woj. śląskim
2 306 więźniów zostało objętych wsparciem aktywizacyjnym w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych a 1 336 osadzonych podjęło zatrudnienie.

Ponadto 121 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej zostało objętych wsparciem szkoleniowym mającym na celu uzyskanie specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego.

W ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój w województwie śląskim Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA udzieliło podmiotom ekonomii społecznej 56 pożyczek na kwotę ok. 5,3 mln zł.

 

Podczas konferencji przedstawiciele MRPiPS zaprezentowali główne kierunki wsparcia udzielanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, planowane zmiany w programie oraz harmonogram działań zaplanowanych do realizacji do końca 2018 r. MRPiPS ogłosiło w bieżącym roku 13 konkursów. Obecnie możliwe jest aplikowanie o środki w ramach konkursów na: projekty w ramach Gwarancji dla Młodzieży, na dostosowanie idei franczyzy do zasad ekonomii społecznej oraz na wdrożenie usprawnień organizacyjnych w ośrodkach pomocy społecznej. Do końca 2018 r. MRPiPS planuje ogłosić kolejne 5 konkursów na łączną kwotę około 36 mln zł. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej: www.efs.mrpips.gov.pl

 

Podczas konferencji odbyła się debata poświęcona projektom PO WER mającym na celu wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej i ich pracowników. Wzięli w niej udział pracownicy ośrodków pomocy społecznej z Czechowic-Dziedzic, Jaworzna i Tarnowskich Gór. Uczestnicy debaty, wskazując na korzyści jakie środki europejskie przyniosły instytucjom, które reprezentują, zachęcali równocześnie ośrodki pomocy społecznej do korzystania ze wsparcia PO WER.

 

O zaletach unijnego wsparcia mówił również beneficjent Programu – Szkolny Związek Sportowy realizujący projekt pt. „Samodzielni Romowie”.

W debacie poświęconej ekonomii społecznej udział wzięli przedstawiciele: Banku Gospodarstwa Krajowego, Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA, Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej, Spółdzielni Socjalnej „Serowa Kraina” oraz Spółdzielni Socjalnej „Naleśnikarnia 2.0”.

 

O doświadczeniach w zatrudnianiu młodzieży biorącej udział w projektach OHP w ramach Gwarancji dla Młodzieży opowiedzieli pracodawcy zatrudniający uczestników projektów – firma City Spa z Katowic i firma DB CARGO Polska SA z Rybnika. Pracodawcy - firmy Happy Gifts oraz TIC SA - opowiedzieli o korzyściach płynących z zatrudniania więźniów otrzymujących wsparcie w ramach projektu realizowanego przez Centralny Zarząd Służby Więziennej.

 

Konferencja w Katowicach była trzynastym, z zaplanowanych piętnastu spotkań regionalnych. Kolejne odbędzie się 19 października w Lublinie.

Relacje z poszczególnych wydarzeń można śledzić na stronie internetowej www.EFS.mrpips.gov.pl/konferencje

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: