submenu
content

Minister Rafalska gościem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu

07-09-2018

Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej 7 września br. była gościem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu, której przewodniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Podczas posiedzenia minister przedstawiła realizację prowadzonej przez rząd polityki senioralnej oraz  omówiła  skutki przywrócenia wieku emerytalnego.

 

Zdaniem minister rodziny reforma emerytalna została dobrze przygotowana – Zrealizowanie pomysłu powołania doradcy emerytalnego, udzielającego porad, przybliżyło Zakład Ubezpieczeń Społecznych do obywateli – oceniła.

 

Z danych ZUS wynika, że do 29 grudnia 2017 r. przyznano 317,5 tys. nowych emerytur. Na skorzystanie z prawa do emerytury w przywróconym wieku emerytalnym decydują się głównie osoby, które dotąd były nieaktywne zawodowo. W strukturze zarejestrowanych dotąd wszystkich wniosków o emeryturę odsetek osób nieaktywnych zawodowo to ok. 58% - podkreśliła minister Rafalska.

 

Odniosła się także do prowadzonych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości programów skierowanych na aktywizację seniorów. Zdaniem minister, polityka senioralna wspiera działania własne samorządów. Przykładem tego typu działań może być program Senior+.. Bardzo dobrze ocenianym jest też, adresowany do lokalnych organizacji pozarządowych, Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS). W jego ramach realizowane są projekty mające na celu podtrzymanie aktywności osób starszych i zapewnienie ich udziału w życiu społecznym.

 

W ramach prowadzonego dialogu, uczestnicy spotkania podkreślali konieczność dalszej aktywizacji seniorów na rynku pracy oraz zmiany w sposobie realizacji zadań prowadzonych przez Powiatowe Urzędy Pracy.

 

Zdjęcia z wydarzenia

Minister Rafalska gościem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu Minister Rafalska gościem...
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: