submenu
content

Spotkanie w sprawie Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR)

04-06-2008

W dniu 3 czerwca br. w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odbyło się robocze spotkanie z udziałem podsekretarzy stanu Radosława Mleczko w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i Rafała Baniaka w Ministerstwie Gospodarki, oraz zaproszonych gości, reprezentujących środowiska interesariuszy zaangażowanych w rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR). Spotkanie miało na celu zdefiniowanie form współpracy administracji rządowej z tymi środowiskami, a także określenie priorytetów w zakresie dalszego wdrażania koncepcji CSR w najbliższym okresie.

 

 

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: