submenu
content
Spotkanie z psychologami/ fot. Jacek Szczepaniak Spotkanie z psychologami/... Spotkanie z psychologami/ fot. Jacek Szczepaniak Spotkanie z psychologami/... Spotkanie z psychologami/ fot. Jacek Szczepaniak Spotkanie z psychologami/...

Spotkanie z psychologami

04-03-2013

Spotkanie przedstawicieli MPiPS z reprezentantami psychologów oraz środowiska akademickiego odbyło się 1 marca 2013 r. Celem rozmów było uzgodnienie zakresu przedmiotowego projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Spotkaniu przewodniczył Jacek Męcina - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

 

Dotychczasowa regulacja, tj. ustawa z 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, jest niedoskonała przede wszystkim w wymiarze funkcjonalnym. Ponadto niektóre jej zapisy są niezgodne z obowiązującym prawem krajowym oraz unijnym. Wobec powyższego konieczne jest wypracowanie wspólnie ze środowiskiem koncepcji nowej regulacji, która wchodząc w życie uchyli dotychczasowe, nieefektywne przepisy.

 

W trakcie spotkania omówione zostały kwestie związane z zasadami wykonywania zawodu psychologa, powołaniem samorządu zawodowego oraz związane z tym koszty. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem testu regulacyjnego oraz założeń do projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, które będą konsultowane ze środowiskiem psychologów.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: