submenu
content
Komisja Trójstronna nie porozumiała się w sprawie ustawy antykryzysowej Komisja Trójstronna nie... Komisja Trójstronna nie porozumiała się w sprawie ustawy antykryzysowej Komisja Trójstronna nie... Komisja Trójstronna nie porozumiała się w sprawie ustawy antykryzysowej Komisja Trójstronna nie... Komisja Trójstronna nie porozumiała się w sprawie ustawy antykryzysowej Komisja Trójstronna nie...

Komisja Trójstronna nie porozumiała się w sprawie ustawy antykryzysowej

22-03-2013

Posiedzenie Prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i posiedzenie plenarne TK, odbyte 21 marca 2013 r., poświęcono przygotowanemu przez MPiPS projektowi ustawy o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.

 

Obrady Komisji prowadził jej Przewodniczący - Minister Pracy i Polityki Społecznej – Władysław Kosiniak-Kamysz. Stronę rządową reprezentował również Jacek Męcina – Sekretarz Stanu w MPiPS. Wstępem do tematyki głównej – zgodnie z oczekiwaniem partnerów społecznych – była dyskusja mająca na celu ocenę stanu realizacji pakietu działań antykryzysowych z 2009, w tym rezultatów funkcjonowania w latach 2009 -2011 Ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.

 

Trójstronnej Komisji nie udało się podjąć uchwały rekomendującej przyjęcie systemowej ustawy o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy (…).

 

Projekt tej ustawy był wcześniej przedmiotem dyskusji prowadzonej podczas trzech posiedzeń Prezydium Trójstronnej Komisji (23.01., 13.02. i 27.02.2013 r.). Był również omawiany na forum połączonych Zespołów problemowych TK: ds. polityki gospodarczej i rynku pracy oraz ds. prawa pracy i układów zbiorowych. W wyniku dyskusji Zespoły przyjęły wspólne Stanowisko popierające zaproponowany przez stronę rządową kierunek działań na rzecz ochrony miejsc pracy (31.01.2013 r.). Projekt ustawy został 4 marca 2013 r. skierowany do konsultacji społecznych w trybie ustawowym.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: