submenu
content
Spotkanie Sekretarzy Generalnych Rad Społeczno-Gospodarczych Unii Europejskiej. Spotkanie Sekretarzy...

Spotkanie Sekretarzy Generalnych Rad Społeczno-Gospodarczych Unii Europejskiej.

30-04-2013

W Atenach w  dninach 25-26 kwietnia 2013 r.odbyło się spotkanie Sekretarzy Generalnych Rad Społeczno-Gospodarczych Unii Europejskiej. Ze strony polskiej w spotkaniu uczestniczył  Jacek Męcina – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

 

Spotkanie organizowane było przez Grecką Radę Społeczno-Gospodarczą, pod auspicjami Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego.

 

Sekretarze Generalni przedstawili informacje na temat stanu dialogu społecznego i obywatelskiego, prowadzonego na poszczególnych forach konsultacyjnych, w dobie kryzysu. Dyskutowano również o roli partnerów społecznych w czasach spowolnienia gospodarczego, a także ekonomii społecznej i spółdzielczości socjalnej.

 

Ostatnia publikacja EKES stwierdza, że ​​przedsiębiorstwa ekonomii społecznejodgrywają ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności i efektywności gospodarki europejskiej na wiele różnych sposobów: poprzez kierowanie zasobów do działalności gospodarczej, poprzez mobilizację zasobów na poziomie lokalnym, poprzez wzmocnienie kultury przedsiębiorczości, poprzez wyeliminowanie sztywności rynku, wprowadzenie elastyczności. Stąd też wydają się mieć większą zdolność do utrzymania zatrudnienia i uniknięcia utraty miejsc pracy w trudnych cyklach gospodarczych, w wielu częściach świata. Niewątpliwie, obecny kryzys gospodarczy ma szczególnie silny wpływ na finanse publiczne, jak również na sektor usług socjalnych.

 

Uczestnicy spotkania zwracali uwagę na sytuację życiową grup społecznych, które zostały najbardziej dotknięte przez drastyczne cięcia  (zmniejszenie się konsumpcji preferencyjnych towarów i usług, takich jak ochrona zdrowia, edukacji i usług społecznych) – te grupy społeczne mogą poprzez ekonomię społeczną podwyższyć poziom życia. Wydaje się być ona nadzieją dla obszarów wiejskich, regeneracji obszarów przemysłowych i rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich. Ponadto może przywrócić konkurencyjność na dużych obszarach, ułatwić integrację regionalną na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

 

W temacie dotyczącym roli partnerów społecznych wwalce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, uczestnicy spotkania odnieśli się do działań podejmowanych na rzecz promowania działań organizacji pracodawców i pracowników w tym zakresie w okresie kryzysu gospodarczego, z uwagi na ich kluczowe znaczenie dla zapewnienia realizacji agendy społecznej. Na poziomie europejskim cele dotyczące poprawy sytuacji ubóstwa i wykluczenia społecznego nie zostały spełnione. Obecne warunki gospodarcze negatywnie wpłynęły na systemy zabezpieczenia społecznego szczególnie dla najsłabszych grup społecznych. Choć zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego jest przede wszystkim obowiązkiem krajowych rządów, partnerzy społeczni mogą odgrywać rolę koordynującą poprzez określenie najlepszych praktyk, sugerowanie niezbędnych reform instytucjonalnych oraz proponowanie nowych źródeł finansowania.

 

Kwietniowe spotkanie w Atenach było spotkaniem przygotowawczym do debaty Przewodniczących i Sekretarzy Generalnych Rad Społeczno-Gospodarczych, które odbędzie się w listopadzie br.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: