submenu
content
Posiedzenie plenarne Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych w dniu 12 lipca 2013 r. Posiedzenie plenarne... Posiedzenie plenarne Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych w dniu 12 lipca 2013 r. Posiedzenie plenarne... Posiedzenie plenarne Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych w dniu 12 lipca 2013 r. Posiedzenie plenarne...

Posiedzenie plenarne Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych w dniu 12 lipca 2013 r.

16-07-2013

W związku z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.) oraz ustawą o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 z późn. zm.) Trójstronna Komisja uzgadnia:
- wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym w terminie do dnia 15 lipca każdego roku,
- wysokość średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok następny w terminie do dnia 20 lipca każdego roku.
Obie ustawy nakładają na Komisję obowiązek podjęcia próby zajęcia wspólnego stanowiska w powyższych sprawach. Wypełniając go Przewodniczący Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych – Władysław Kosiniak-Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej zwołał posiedzenie Komisji na 12 lipca br. Z powodu nieobecności reprezentacji strony związkowej Trójstronna Komisja nie mogła zająć stanowiska w sprawie minimalnego wynagrodzenia i wysokości średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na przyszły rok.
Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - w związku z brakiem stanowiska Trójstronnej Komisji w sprawie minimalnego wynagrodzenia w roku 2014 - decyzję w tej sprawie podejmie Rada Ministrów w drodze rozporządzenia do dnia 15 września br. Wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalona przez Radę Ministrów nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia zaproponowanego Komisji (tj. 1680 zł w roku 2014).
Brak uzgodnienia stanowiska Trójstronnej Komisji w sprawie wysokości średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2014 skutkuje zaś przyjęciem do projektu ustawy budżetowej wysokości tych wskaźników na poziomie nie niższym od zaproponowanego Trójstronnej Komisji Komisji przez Radę Ministrów. Zgodnie z przedstawioną Trójstronnej Komisji przez Radę Ministrów w dniu 14 czerwca br. propozycją średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynoszącego 100%, na rok 2014 przewidziane jest zamrożenie nominalnego funduszu wynagrodzeń podsektora centralnego.
 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: