submenu
content
Posiedzenie Zespołów problemowych TK Posiedzenie Zespołów...

Posiedzenie Zespołów problemowych TK

10-09-2013

Sekretarz stanu Jacek Męcina uczestniczył 9 września 2013 r. we wspólnym posiedzeniu Zespołów problemowych TK: ds. rozwoju dialogu społecznego oraz ds. prawa pracy i układów zbiorowych. Posiedzenie prowadził Zbigniew Żurek – Wiceprezes BCC – Przewodniczący Zespołu problemowego TK ds. rozwoju dialogu społecznego.

 

W powiedzeniu uczestniczyli członkowie Zespołów problemowych TK reprezentujący strony: pracodawców i rządową.

 

Proponowany porządek obrad obejmował:

1. Informację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy o organizacjach pracodawców.

2. Dyskusję nad możliwymi rozwiązaniami prowadzącymi do wznowienia efektywnego dialogu w TK – kontynuacja.

3. Sprawy różne.

 

Sekretarz stanu Jacek Męcina przedstawił informację na temat stanu prac nad przygotowanym przez resort pracy projektem ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy o organizacjach pracodawców.

 

Ze względu na nieobecność przedstawicieli organizacji związkowych, wstępnie uzgodniono, że jeśli strona związkowa Zespołów zdecyduje się wrócić do stołu obrad i będzie uczestniczyć w kolejnym spotkaniu, to pkt 1 dzisiejszego porządku obrad zostanie ponownie omówiony – już z jej udziałem.

 

Kontynuowano także dyskusję, rozpoczętą na poprzednim posiedzeniu Zespołu, nad możliwymi rozwiązaniami prowadzącymi do wznowienia efektywnego dialogu w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: