submenu
content
Jacek Męcina spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych i pracodawców działających w branży budowlanej. Jacek Męcina spotkał się z...

Jacek Męcina spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych i pracodawców działających w branży budowlanej

16-10-2013

Jacek Męcina, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej spotkał się w dniu z przedstawicielami związków zawodowych i pracodawców działających w branży budowlanej. Zasadniczym tematem spotkania były zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia, choć zagadnieniem interesującym uczestników spotkania był projekt powołania Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  Możliwość finansowego wsparcia procesu uczenia się przez całe życie jest szczególnie ważne dla branży budowlanej z uwagi na ograniczenia wieku dla wykonywania poszczególnych zadań, a także rosnące wymogi posiadania przez pracowników formalnego potwierdzenia kwalifikacji i umiejętności. Minister Męcina podkreślał rolę partnerów społecznych w zarządzaniu środkami KFS. Podkreślał, że aż 20% środków będzie wydatkowanych w obszarach wskazanych przez przedstawicieli związków zawodowych i pracodawców.

 

W rozmowie został też poruszony wątek Krajowych Ram Kwalifikacji jako narzędzia dzięki któremu kształcenie w systemie formalnym (szkolnym) może lepiej realizować potrzeby rynku pracy. Oznacza to dwustronne korzyści – absolwenci będą mogli szybciej znaleźć pracę odpowiadającą ich wykształceniu a pracodawcy – pracowników posiadających wymagane umiejętności. Innym tematem podnoszonym w trakcie debaty była kwestia organizacji pracy powiatowych urzędów pracy. W ocenach dokonywanych przez uczestników przeważały oceny pozytywne, choć nie brakowało słów krytyki odnoszącej się do zbyt małych środków przeznaczonych na aktywizację

 

W trakcie spotkania wielokrotnie nawiązywano do sytuacji w jakiej obecnie znalazł się dialog. Wskazywano, że mimo zwieszenia rozmów miedzy partnerami społecznymi a rządem, cały czas jest przestrzeń i potrzeba dialogu branżowego, który może rozwiązać wiele bieżących problemów jakie dotykają sektor budownictwa.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: