submenu
content

Posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego

19-05-2016

W dniu 18 maja 2016 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego. Spotkanie prowadził Przewodniczący Rady – Piotr Duda. W obradach uczestniczyli Wiceprzewodniczący Rady – Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Henryka Bochniarz Prezydent Konfederacji Lewiatan, Dorota Gardias Przewodnicząca FZZ, Andrzej Malinowski Prezydent Pracodawców RP, Jerzy Bartnik Prezes ZRP, Wojciech Warski Przewodniczący Konwentu BCC, Jan Guz Przewodniczący OPZZ, Stanisław Szwed Sekretarz Stanu w MRPiPS,  Współprzewodniczący Trójstronnych Zespołów Branżowych oraz Przewodniczący Zespołów Problemowych RDS.

Celem wspólnego posiedzenia było określenie zasad współpracy Rady Dialogu Społecznego z Zespołami Branżowymi, w zakresie budowania i rozwoju dialogu społecznego w Polsce.  Podkreślono odmienne zadania Rady jako instytucji zajmującej się sprawami systemowymi i TZB w zakresie prac, których znajdują się problemy poszczególnych branż. Zaproponowano ujednolicenie regulaminów Trójstronnych Zespołów Branżowych. Przedstawione propozycje będą dyskutowane w poszczególnych TZB.  Podkreślono, ze działania te służą zapewnieniu lepszej współpracy pomiędzy RDS a TZB.

Następnie Przewodniczący Zespołów Problemowych RDS poinformowali o bieżących pracach zespołów. Dyskutowano również na temat spraw organizacyjnych związanych między innymi ze współpracą Przewodniczących z Prezydium Rady.

Druga część posiedzenia Prezydium odbyła się w statutowym składzie z udziałem Ministra Henryka Kowalczyka Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Tadeusza Kościńskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Dyskusja dotyczyła kwestii konsultowania z partnerami społecznymi przygotowywanych przez Radę Ministrów oraz jej członków projektów aktów prawnych oraz spraw wynikających z bieżących prac Rady.

 

Posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego Posiedzenie Prezydium Rady... Posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego Posiedzenie Prezydium Rady... Posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego Posiedzenie Prezydium Rady... Posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego Posiedzenie Prezydium Rady...
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: