submenu
content

Spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego

22-02-2018

- Chcę podkreślić ważną rolę, jaką w budowie dialogu pełnią wojewódzkie rady dialogu społecznego, stąd zaproszenie Państwa na spotkanie w Warszawie –mówiła minister Rafalska. – Ale zamierzam również odwiedzić także inne wojewódzkie rady dialogu społecznego. Jedna taka możliwość już była – uczestniczyłam w posiedzeniu WRDS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Premier Mateusz Morawiecki w exposé wygłoszonym w Sejmie 12 grudnia ub.r. wskazał na rolę, jakie pełnią w dialogu wojewódzkie rady dialogu społecznego. Zadeklarował im wsparcie, m.in. przy tworzeniu regionalnych Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Pokazuje to rangę, jaką rząd nadaje dialogowi społecznemu, w tym, dialogowi w poszczególnych regionach.

 

Ze statystyk wynika, że w ubiegłym roku odbyło się 76 posiedzeń prezydiów WRDS-ów, 57 posiedzeń plenarnych i 89 posiedzeń zespołów. - Zachęcam do jeszcze większej aktywności, bo problemów, które można rozwiązać w rzeczowym dialogu, w żadnym regionie nie brakuje –powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

 

Obecni na spotkaniu przedstawiciele Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego dyskutowali m.in. na tematy związane z ich bieżącą działalnością, także kwestiami finansowymi. Informowali o aktualnych tematach społecznych i gospodarczych istotnych dla poszczególnych województw, jak np. ochrona zdrowia, kształcenie zawodowe, problemy pracowników poszczególnych branż.

 

Tematem była również nowelizacja ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Minister Rafalska przedstawiła najważniejsze zmiany. Jest wśród nich wzrost środków na wojewódzkie rady dialogu społecznego. WRDS zgłaszały niewystarczający poziom finansowania zleconego zadania, jakim jest zapewnienie funkcjonowania WRDS. W 2016 r. na ten cel przeznaczono 745 tys. zł (tj. średnio ok. 46 tys. zł na województwo), natomiast w 2017 r. – 760,65 tys. zł (tj. średnio ok. 47 tys. zł na województwo).

 

W ramach prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2018, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystąpiła o zwiększenie kwoty dotacji na funkcjonowanie WRDS do poziomu 3.200 tys. zł, czyli średnio 200 tys. zł na województwo. To zwiększenie środków znalazło się w projekcie ustawy budżetowej, natomiast w projekcie nowelizacji ustawy o RDS została uwzględniona propozycja wzrostu środków na lata kolejne.

 

*   *  *

Od końca października 2017 r. przewodnictwo w  Radzie Dialogu Społecznego przejęła strona rządowa.Kieruje Radą jako trzecia: po związkach zawodowych (NSZZ Solidarność z przewodniczącym Piotrem Dudą) i pracodawcach (Konfederacja Lewiatan z przewodniczącą Henryką Bochniarz) i będzie na jej czele do października 2018 r., kiedy to ster w Radzie ponownie przejmie jedna z centrali związkowych: OPZZ albo Forum Związków Zawodowych – w zależności od uzgodnienia między centralami związkowymi. Ta rotacja ma wyrównywać szanse wszystkich trzech stron dialogu społecznego.

Spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego Spotkanie z przedstawicielami...
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: