submenu
content

Co dalej z ustawą antykryzysową?

22-12-2011

Ustawa z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców przestaje obowiązywać z końcem 2011 r. Strona rządowa 19 grudnia przedstawiła Komisji Trójstronnej propozycje dalszego stosowania rozwiązań z zakresu prawa pracy, zawartych w ustawie.

więcej

Seminarium „Rozwiązywanie sporów zbiorowych – doświadczenia i perspektywy”

30-05-2011

Seminarium z okazji 20-lecia obowiązywania przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych odbyło się 26 maja w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.

więcej

Pakiet klimatyczny, OFE i strategia bezpieczeństwo energetyczne podczas obrad Trójstronnej Komisji

18-02-2011

Informacje na temat: zasad przydziału darmowych pozwoleń na emisja dwutlenku węgla w związku ze zmianami klimatycznymi, strategii bezpieczeństwo energetyczne i środowisko oraz konsultacji projektu ustawy dot. funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych, były głównymi tematami obrad Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w dniu 17 lutego 2011 roku.

więcej

Refundacja leków podczas obrad Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

11-01-2011

Aspekt społeczno-gospodarczy rządowego projektu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, był głównym tematem obrad Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w dniu 10 stycznia 2011 roku. W obradach, którym przewodniczył Wicepremier Waldemar Pawlak udział wzięli Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak, wiceministrowie resortów zdrowia, finansów i gospodar

więcej

Nowa koncepcja dotycząca wysokości minimalnego wynagrodzenia

08-09-2010

Podczas obrad Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, w dniu 7 września br. wicepremier Waldemar Pawlak zaproponował nową koncepcję dojścia minimalnego wynagrodzenia za pracę do poziomu 50% wynagrodzenia średniego.

więcej

„Debata Trójstronna”

16-08-2010

Najbliższy program „Debata Trójstronna” - 21 sierpnia, o godz. 13:00, TVP INFO - będzie poświęcony planom prywatyzacyjnym rządu w następnych latach. Co sprzedawać, jak sprzedawać i co prywatyzacja oznacza dla pracowników i zakładów? Czy związki zawodowe i organizacje pracodawców zaakceptują rządowe plany? To pytania, które zostaną skierowane do przedstawicieli OPZZ, FZZ, Pracodawców RP, PKPP Lewiatan i zaproszonego ministra skarbu państwa, p. Aleksandra Grada.

więcej

Posiedzenie Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

20-07-2010

Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych na posiedzeniu w dniu 20 lipca 2010 roku podjęła uchwałę nr 39, zgodnie z którą zostały wydłużone terminy na uzgodnienie stanowisk w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, średniorocznych wskaźników wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz na przedstawienia stanowisk partnerów społecznych do założeń projektu budżetu państwa na rok 2011.

więcej

Posiedzenie Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

25-06-2010

Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych w dniu 24 czerwca 2010 r. podjęła uchwałę w sprawie weryfikacji kwot dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej. Ponadto podczas posiedzenia zostały omówione kwestie waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w 2011 r., weryfikacji kwot kryteriów dochodowych, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r., działań rządu na rzecz innowacyjności gospodarki polskiej w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższeg

więcej

Posiedzenie Prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych

26-03-2010

Problematyka sprawnego wykorzystania funduszy europejskich zdominowała obrady Prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, które odbyło się w dniu 26 marca 2010 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

więcej

Posiedzenie Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

01-03-2010

Informacje dotyczące zmian klimatycznych po szczycie w Kopenhadze, Planu Rozwoju i Konsolidacji Finansów 2010-2011 oraz reforma systemu emerytur mundurowych i rolniczych były głównymi tematami posiedzenia Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, które odbyło się 26 lutego 2010 r.  W posiedzeniu, któremu przewodniczył Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki udział wzięli Jolanta Fedak,

więcej
1  ««««  7  8  9  10  11  12  13  14  15  »»»»  18
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: