submenu
content

Ustawa o radach pracowniczych przedmiotem obrad Senatu

29-03-2006

Senat obraduje nad ustawą o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.

więcej

Umowa społeczna "Gospodarka – Praca – Rodzina – Dialog"

27-03-2006

Przedstawiciele rządu, pracodawców i związkowców podejmują działania, zmierzające do zawarcia umowy społecznej.

więcej

Konferencja prasowa na temat perspektyw zawarcia umowy społecznej

23-03-2006

Konferencja prasowa rozpocznie się 27 marca (poniedziałek) o godz. 14.00 w sali 107 w gmachu MPiPS, Warszawa, ul. Nowogrodzka 1/3/5.

więcej

Komunikat Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych z plenarnego posiedzenia w dniu 30 stycznia 2006 r.

30-01-2006

W gmachu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3 w Warszawie odbyło się dziś trzydzieste czwarte posiedzenie Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, podczas którego przedstawiono informację przewodniczących zespołów problemowych ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz ds. ubezpieczeń społecznych o wynikach dyskusji w sprawie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

więcej

Spotkanie Roberta Kwiatkowskiego z psychologami

30-01-2006

Podsekretarz Stanu w MPiPS Robert Kwiatkowski spotkał się 25 stycznia 2006r. z przedstawicielami organizacji zrzeszających psychologów. Spotkanie poświęcone było m.in. omówieniu głównych problemów związanych z wdrożeniem przepisów ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz projektom aktów wykonawczych do tej ustawy.

więcej

Powstaje Komitet Organizacyjny Izb Psychologów

30-01-2006

Do 14 lutego br. Minister Pracy i Polityki Społecznej oczekuje na zgłoszenia ogólnopolskich stowarzyszeń zrzeszających psychologów i związki zawodowe psychologów chęci udziału w pracach zmierzających do powołania Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów. Powstanie takiego Komitetu przewiduje obowiązująca od początku tego roku ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

więcej

Dialog społeczny

25-01-2006

30 stycznia 2006 r. odbędzie się posiedzenie plenarne Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych, a także Prezydium Komisji oraz wspólne posiedzenie zespołów Komisji Trójstronnej.

więcej

EFS szansą dla szkół wyższych

18-01-2006

W Warszawie odbyło się ogólnopolskie spotkanie informacyjne „Europejski Fundusz Społeczny szansą dla szkół wyższych”, podczas którego przedstawiciele środowisk akademickich zapoznali się ze sposobami pozyskiwania unijnych funduszy.

więcej

Posiedzenie Prezydium Komisji Trójstronnej

05-01-2006

Krzysztof Michałkiewicz, Minister Pracy i Polityki Społecznej, przewodził posiedzeniu Prezydium Komisji Trójstronnej, które odbyło się 4 stycznia 2006 roku w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

więcej
1  ««««  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: