submenu
content

Dobry start: 2,33 mln przyznanych świadczeń

23-08-2018

Już blisko 1,2 miliona świadczeń trafiło do rodzin w ramach realizacji rządowego programu „Dobry Start”. Rodzice złożyli ponad 2,3 mln wniosków, w tym większość, bo przeszło 1,35 miliona, drogą elektroniczną.

 

Program odciąża budżety rodzin wyprawiających dzieci na nowy rok szkolny. Sposób złożenia wniosku o świadczenie jest łatwy. Większość rodziców skorzystała z drogi on line.W formie papierowej wniosek o wypłatę 300 złotych dla dziecka rozpoczynającego naukę w szkole złożyło blisko 977 tysięcy osób.

 

25% uprawnionych ze świadczeniem dobry start

 

Do 17 sierpnia złożono 2 333 275 wniosków o świadczenie dobry start, w tym drogą tradycyjną (papierową) złożono 976 668 wniosków. Samorządy w tym okresie przyznały 2 333 050 świadczeń i wypłaciły 1 194 829 świadczeń dobry start.

 

W ciągu 1,5 miesiąca działania programu „Dobry Start” co 4. uczeń otrzymał już świadczenie. To 358,4 mln zł wsparcia, które trafiło do polskich rodzin.

 

- „Wypłaty są szybsze niż można było się tego spodziewać. To pokazuje, że to, co zostało zbudowane na bazieprogramu Rodzina 500+ jest maszyną, która sprawnie obsługuje różne obszary wypłat" – powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

 

Najlepiej z wypłacaniem świadczeń z programu "Dobry start" radzi sobie województwo warmińsko-mazurskie. Tam świadczenie otrzymało 52 proc. uprawnionych. Na drugim miejscu jest woj. świętokrzyskie (40 proc.), na trzecim podlaskie (37 proc.).

 

Wniosek online lub w urzędzie

 

Wniosek o świadczenie z Programu „Dobry Start” można składać online przez portal Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną Można to zrobić także osobiście w urzędzie miasta czy gminy, ośrodku pomocy społecznej, ale także w innym, właściwym dla miejsca zamieszkania rodzica, „centrum świadczeń”. Można wysłać go także listownie.

 

Wsparcie przed pierwszym dzwonkiem

 

Jak wynika z danych CBOS w przypadku rodzin z jednym dzieckiem łączne wydatki na wyprawkę szkolną wyniosły na początku roku szkolnego 2017/2018 średnio 686 zł, łącznie dla dwojga uczniów było to średnio 1268 zł, natomiast w rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci – 1729 zł. Program „Dobry Start” stanowi więc znaczące wsparcie dla rodziców, którzy muszą uporać się z wydatkami przed nowym rokiem szkolnym.

 

Program „Dobry Start”, wspomaga rodziców i dzieci w zakupie wyposażenia do szkoły i w sfinansowaniu innych potrzeb dzieci związanych z edukacją. Spotkał się z dobrym przyjęciem wśród rodzin. Uznaniem cieszy się prosta procedura ubiegania się o świadczenie oraz możliwość składania wniosku online.

 

Wniosek o dobry start do 30 listopada!

 

W ramach programu "Dobry start", 300 zł przysługuje na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługuje do ukończenia 24. roku życia.

 

Świadczenie jest wypłacane niezależnie od dochodów rodziny. Jest przyznawane na wniosek rodzica, opiekuna lub rodziny zastępczej. Wnioski można składać do 30 listopada. Należy pamiętać, by nie przegapić tego terminu. Wniosek złożony po tej dacie nie zostanie rozpatrzony. Jeśli ktoś zrobił to w lipcu lub sierpniu to środki trafią do niego najpóźniej do końca września.

Dobry start: 2,33 mln przyznanych świadczeń Dobry start: 2,33 mln...
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: