submenu
content

Spotkanie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

14-06-2018

W dniu 13 czerwca 2018 r. odbyło się czwarte posiedzenie Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KKRES). Posiedzenie zaingurowała Pani Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Zastępczyni Przewodniczącej Komitetu.

 

Przedstawiła rolę i zadania KKRES we współpracy z Ministerstwem przy realizacji polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej. Następnie Pan Krzysztof Balon, przedstawiciel Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Pan Piotr Wołkowiński, przedstawiciel Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. Ekonomii Społecznej (jednocześnie członkowie KKRES) zaprezentowali najnowsze kierunki zmian w obszarze ekonomii społecznej w UE.

 

W drugiej części spotkania Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Przewodnicząca KKRES, przedstawiła kierunki polityki publicznej w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej na poziomie krajowym. Podkreśliła, że wspieranie rozwoju ekonomii społecznej jest jednym z priorytetowych działań Ministerstwa.

 

Andżelika Wardęga, Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w MRPiPS, Sekretarz KKRES, przedstawiła projekt ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej, wypracowany wspólnie z grupami tematycznymi KKRES.

 

 

Następnie Pani Barbara Sadowska, Współprzewodnicząca  Zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”, członkini KKRES,  Pan Cezary Miżejewski, Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, przewodniczący Grupy ds. prawnych KKRES, Pan Bohdan Skrzypczak, prof. Uniwersytetu Warszawskiego i Pan Przemysław Piechocki, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Drugi Zastępca przewodniczącej KKRES zaopiniowali projekt ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej z perspektywy naukowej i praktycznej.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: