submenu
content

Nowy Konkurs - Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej

16-08-2018

Ruszył Konkurs o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018. Zgłoszenia mogą składać spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz podmioty ekonomii społecznej korzystające ze zwrotnego wsparcia finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

- „Jest to nasza nowa inicjatywa, dzięki której chcemy jeszcze bardziej docenić podmioty ekonomii społecznej. Jednocześnie promujemy w ten sposób samą ideę ekonomii społecznej, dla której obok celu gospodarczego równie ważna, a może nawet najważniejsza, jest misja społeczna takich przedsięwzięć” – mówi Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

W pierwszej edycji Konkursu wyróżnione zostaną te podmioty, które z największym sukcesem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem.  Zwycięzcy otrzymają certyfikaty potwierdzające wysoką jakość dostarczanych przez sektor ekonomii społecznej usług i produktów.

 

Certyfikaty zostaną przyznane w dwóch kategoriach:

  1. Kategoria I. Spółdzielnie socjalne osób fizycznych,
  2. Kategoria II. Przedsięwzięcie PES sfinansowane ze środków zwrotnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Dla laureatów Konkursu w obydwu kategoriach przewidziano następujące nagrody:

  1. za zajęcie 1 -3 miejsca – pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł
  2. za przyznanie certyfikatu znaku jakości – pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł

 

W ramach puli przewidzianej dla danego pakietu laureat lub podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności np. usługi prawne lub księgowe, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania usług dostosowanych do potrzeb certyfikowanych podmiotów.

 

Zapraszamy wszystkie spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz podmioty ekonomii społecznej, które zrealizowały przedsięwzięcie sfinansowane ze środków zwrotnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do przesłania zgłoszenia.

 

Regulamin Konkursu oraz wszystkie informacje dotyczące przesyłania zgłoszeń dostępne sa tutaj.   

 

Na zgłoszenia konkursowe czekamy do 12 września 2018 r.

 

Prezentacja laureatów i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali w terminie do końca 2018 r.

 

Informacje szczegółowe na temat Konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (+48 22) 522 91 04  (w godz. 9:00 - 14:00), bądź adresem mailowym: .

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: