submenu
content

Nabór kandydatów na członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej II kadencji

03-09-2018

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 6 w zw. z ust. 5 pkt 3 zarządzenia nr 7 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej – zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń przedstawicieli sektora ekonomii społecznej na członków Komitetu.

 

 Przedstawiciele sektora ekonomii społecznej powoływani są spośród osób zgłoszonych przez co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) lub osobę prawną niedziałającą w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającą co najmniej 10:

 

  • organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285). Kandydaci powinni posiadać co najmniej 2-letnie potwierdzone doświadczenie w pracy zawodowej, naukowej lub społecznej w obszarze ekonomii społecznej.

 

Zgłoszenia zawierające krótką informację na temat doświadczenia kandydata w zakresie ekonomii społecznej lub CV należy nadsyłać w terminie do 12 września 2018 r., na adres: Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej, Ministerstwo Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, z dopiskiem: Nabór – KKRES oraz na adres elektroniczny: anna.moskwa@mrpips.gov.pl.

 

Wybór członków reprezentujących sektor ekonomii społecznej dokonany zostanie spośród ofert nadesłanych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze.

 

Dodatkowych informacji udziela: Anna Moskwa-Wysokińska, Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w MRPiPS, tel. 022 461 61 36.

 

Komitet odpowiedzialny jest m. in. za koordynowanie działań w zakresie ekonomii społecznej na poziomie krajowym i regionalnym, w tym zapewnienie spójności KPRES i regionalnych programów rozwoju ekonomii społecznej oraz wyznaczanie kierunków poszukiwań rozwiązań innowacyjnych, będących odpowiedzią na zmieniające się otoczenie lub nowe potrzeby wynikające z realizacji KPRES, opiniowanie i rekomendowanie propozycji strategicznych, programowych, legislacyjnych i finansowych mających związek z ekonomią społeczną. Szczegółowy zakres kompetencji Komitetu określony został w załączonym Zarządzeniu.

Pliki do pobrania

Ogloszenie_nabor KKRES_II kadencja.doc
Ogłoszenie  (53 KB)
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: