submenu
content

Ruszył Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

30-03-2006

Rządowy Program - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) jest trzyletnim projektem wspierającym rozwój inicjatyw obywatelskich z udziałem sektora organizacji pozarządowych. Program dotyczy m. in. organizacji pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy kombatantom i inwalidom wojennym oraz organizacji działalności charytatywnej. Z programu FIO finansowane są również projekty związane z aktywizacją osób pozostających bez pracy, działalnością na rzecz mniejszości narodowych, promocją i organizacją wolontariatu oraz propagowaniem wiedzy na temat obronności państwa, ratownictwa i ochrony ludności oraz pomocy ofiarom katastrof.
W roku 2006 program FIO dysponować będzie kwotą 30 mln zł. Dotacje będą przyznawane na projekty w trybie otwartego konkursu ofert. Przyznane środki nie mogą być przeznaczane na finansowane działalności gospodarczej.

Więcej informacji można uzyskać na stronie http://www.pozytek.gov.pl/?document=810

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: