submenu
content

Stan prac nad projektem Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej

30-04-2014

Informacja dotycząca stanu prac nad projektem Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Po przeprowadzeniu szerokich konsultacji międzyresortowych i społecznych przez Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, projekt Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej został zaakceptowany w dniu 30.04.2014 r. przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.


Kolejnym krokiem będzie wystosowanie prośby do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o wydanie opinii odnośnie zgodności projektu ze Strategią Rozwoju Kraju 2020, a następnie przekazanie na Komitet Stały Rady Ministrów.

Wkrótce dostępny będzie także raport z konsultacji.

do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: