submenu
content

Perspektywy dialogu obywatelskiego w Polsce

21-10-2015

O roli dialogu obywatelskiego dyskutowali uczestnicy konferencji „Perspektywy dialogu obywatelskiego w Polsce”. W spotkaniu z przedstawicielami organizacji pozarządowych udział wzięli minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wiceminister gospodarki Mariusz Haładyj.

 

Stworzyła się dobra przestrzeń do dyskusji o dialogu obywatelskim, o tym jak ma wyglądać, na jakich zasadach ma funkcjonować. Dyskusja o dialogu wymaga partycypacji ze wszystkich stron: urzędów, sektora pozarządowego – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

 

Minister Kosiniak-Kamysz podkreślił, że mamy wzmocniony dialog społeczny pracodawców i związków zawodowych, mamy dobrze funkcjonującą Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zaznaczył, że jest potrzeba, aby powstał trzeci filar, na którym możliwe byłoby stworzenie polskiej platformy wymiany myśli pomiędzy tymi grupami.

 

Mariusz Haładyj, wiceminister gospodarki podkreślił, że fundamentem powstawania organizacji pozarządowych są wolności i swobody obywatelskie, w tym prawo do zrzeszania się.  - Społeczeństwo obywatelskie buduje gospodarkę opartą na wartościach a nie na wyłącznym dążeniu do zysku. Silne społeczeństwo, to silna gospodarka, a silne społeczeństwo i gospodarka stanowią o sile państwa – podkreślił.

 

Krzysztof Balon przewodniczący Rady Programowej Wspólnoty Roboczej Związków i Organizacji Socjalnych zaznaczył, że dialog obywatelski nie jest wartością samą w sobie, ale platformą rozwiązywania problemów społecznych. – Najważniejszą wartością dodaną organizacji pozarządowych w dialogu obywatelskim jest świadczenie dobrej, rzetelnej informacji – zaznaczył.

 

Konferencja „Perspektywy dialogu obywatelskiego w Polsce” odbyła się 21 października w Ministerstwie Gospodarki.

Perspektywy dialogu obywatelskiego w Polsce Perspektywy dialogu... Perspektywy dialogu obywatelskiego w Polsce Perspektywy dialogu... Perspektywy dialogu obywatelskiego w Polsce Perspektywy dialogu... Perspektywy dialogu obywatelskiego w Polsce Perspektywy dialogu... Perspektywy dialogu obywatelskiego w Polsce Perspektywy dialogu... Perspektywy dialogu obywatelskiego w Polsce Perspektywy dialogu...
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: